De twee windturbines van Windpark Poolvoet op Neeltje Jans kunnen worden gebouwd. De Raad van State heeft bezwaren tegen het windpark ongegrond verklaard.

De Raad van State deed die uitspraak op 1 april 2020 inzake het beroep dat door themapark Delta Park Neeltje Jans (DPNJ) was aangespannen tegen de windturbines van het geplande Windpark Poolvoet. Het beroep is door de Raad van State ongegrond verklaard.

Windpark Poolvoet maakt onderdeel uit van het bredere project OWO, Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering. Het windpark, bestaande uit twee windturbines met een maximale tiphoogte van 165 meter, komt te staan op werkeiland Neeltje Jans, parallel aan de N57. E-Connection Project BV ontwikkelt het windpark voor de eigenaar Poolvoet BV.

DPNJ had officieel bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan dat alle nieuwe windturbines op Neeltje Jans mogelijk maakt, maar het themapark had eerder al aan de Raad van State laten weten alleen bezwaar te hebben tegen één van de windturbines van Windpark Poolvoet.

DPNJ had als voornaamste bezwaren veiligheid en afname van bezoekersaantallen naar voren gebracht. Zo zou er, volgens DPNJ, een onveilige situatie ontstaan omdat een van de windturbines te dicht op het terrein van het themapark zou staan en mogelijk een gastank zou kunnen raken. Echter, constateert de Raad van State: bij het bepalen van de locatie van de turbine was daarmee rekening gehouden en in het bestemmingsplan was de maximale tiphoogte om die reden ook beperkt tot 165 meter, waardoor er geen onveilige situatie kan ontstaan.

Vanwege de afstand van de turbines tot het terrein van het themapark verwacht de Raad van State ook geen overmatige hinder door geluid of slagschaduw voor bezoekers en zal er evenmin sprake zijn van onveilige situaties. Aangezien in het gebied ook al langer windturbines staan, is het evenmin aannemelijk dat het aantal bezoekers door Windpark Poolvoet zal dalen.

Rick Wasser, directeur van E-Connection Project BV: “Windpark Poolvoet was het laatste windpark op Neeltje Jans dat we nog niet konden opstarten omdat er nog een procedure liep. Nu de Raad van State het beroep heeft verworpen, kunnen we met volle kracht vooruit, waarmee we de concentratielocatie voor windenergie op de Oosterscheldekering zo optimaal mogelijk kunnen invullen.”

De bouw van het windpark is nu voorzien vanaf volgend jaar. Windpark Poolvoet draagt met 8,4 MW bij aan de uitbreiding van windenergie op de Oosterscheldekering van 80 MW nu naar 130 MW in 2023. Wasser: “Daarmee levert het project OWO, waaronder Poolvoet, een belangrijke bijdrage aan de landelijke en provinciale doelstelling voor duurzame energie.”

De uitspraak van de Raad van State is hier te vinden.