De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft met een ruime meerderheid ingestemd met de vernieuwing van het windpark aan de Jacobahaven. De huidige drie windturbines (tiphoogte 123 meter) worden vervangen door drie nieuwe met een maximale tiphoogte tot 150 meter. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft daarop de omgevingsvergunning voor het windpark afgegeven.

De plannen voor de vervanging van het windpark werden 10 oktober 2019 besproken in een informatieve raadsvergadering. Op 24 oktober volgde de besluitvorming, waarbij 10 raadsleden vóór en 3 tegen de wijziging van het bestemmingsplan stemden.

De nieuwe windturbines zullen evenveel duurzame stroom produceren als het jaarlijkse verbruik van ongeveer 11.500 huishoudens.

Kijk hier voor meer informatie over het windpark en het bestemmingsplan.