Van 12 naar 8 windturbines en 5 x zoveel energie in gemeente Kapelle

E-Connection, Zeeuwind en Windforce-11 trekken gezamenlijk op bij de ontwikkeling van hun drie windparken in de gemeente Kapelle. In de plannen worden de huidige twaalf windturbines vervangen door acht grotere windturbines, die samen ruim vijf keer zoveel duurzame elektriciteit kunnen opwekken als de huidige. De vergunningprocedure start met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze ligt vanaf 23 oktober 2019 ter inzage ligt bij de gemeente Kapelle.

Het gaat om Windpark Willem-Annapolder (Zeeuwind), Windpark Kapelle-Schore (E-Connection) en Windpark Landmanslust (Windforce-11). De acht nieuwe windturbines kunnen evenveel duurzame stroom opwekken als het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 24.000 tot 30.000 huishoudens. Dat is meer dan het jaarlijkse verbruik van alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ‘s-Gravenpolder en Hansweert en de afnemende lokale bedrijven Top Onions en Coroos samen.
De windprojecten in Kapelle vallen onder de concentratielocaties voor windenergie uit het omgevingsplan van Zeeland. Het is de planning van de initiatiefnemers dat de bouw van de eerste windturbines start in de loop van 2021. Voor Windpark Kapelle-Schore zal dat wat later zijn: eerst moet er meer duidelijkheid komen over de effecten van de dijkverzwaring.

Vergunningprocedure: Stap 1 NRD
Voor de drie windparken wordt een gezamenlijke plan-m.e.r. (milieu effect rapportage) opgesteld. De eerste stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten onderzocht worden in de m.e.r.-procedure. Denk hierbij aan geluid, slagschaduw, natuur en veiligheid. De NRD ligt ter inzage in het gemeentehuis van Kapelle vanaf 23 oktober tot 4 december 2019 (ook in te zien via www.kapelle.nl/windpark).

Informatiemarkt 21 oktober
Op 21 oktober 2019 van 19.00 tot 21.00 uur is er een informatiemarkt voor omwonenden bij de Heyzon, Jufferswegje 31 in Kapelle. De ontwikkelaars gaan daar in gesprek met omwonenden over de huidige plannen voor windenergie en de bijbehorende vergunningprocedure. Er is open in- en uitloop. Aanmelden is niet nodig.

Kijk hier voor meer informatie over het huidige Windpark Kapelle-Schore

En hier voor meer informatie over de plannen van de drie initiatieven in Kapelle.