Vanaf de meivakantie is bij museum Terra Maris de nieuwe expositie ‘Van Mammoet tot Spijkerbroek, over klimaat en de kracht van de natuur’ te zien. Een tentoonstelling gewijd aan de uitdagingen waar we nu voor staan: veranderend klimaat en daarmee een veranderende wereld.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de publieksgelden die vanuit de windparken op de Oosterscheldekering beschikbaar zijn gesteld. E-Connection en Zeeuwind hebben ook meegedacht over de opzet van de expositie. In deze tentoonstelling ontdekken bezoekers welk effect de natuurkrachten vroeger en nu op de wereld om ons heen hebben. En welke rol wij mensen daarin spelen. Maar ook hoe we de natuurkrachten kunnen gebruiken voor een groenere, leefbare wereld!

Bezoek de tentoonstelling en leer op een laagdrempelige manier wat je zelf kunt doen voor de natuur en het klimaat. Het gaat niet alleen over zonnepanelen en windenergie, maar ook over bijvoorbeeld de vraag welke voedingskeuze de meeste impact heeft. En waar kun je op letten als je kleding koopt en wat kun je met een oude spijkerbroek doen?

De tentoonstelling is de eerste van drie onderdelen binnen het thema klimaat en natuur die dit jaar in Terra Maris worden geopend. Buiten de windparken op de Oosterscheldekering hebben ook Terra Maris, het Leefbaarheidsfonds en het Mondriaanfonds daaraan financieel bijgedragen.

Terra Maris, het museum voor natuur & landschap van Zeeland, is te vinden in Oostkapelle. Lees meer