De Raad van State heeft alle bezwaren afgewezen tegen de vernieuwing van het windpark aan de Jacobahaven (gemeente Noord-Beveland). Daarmee komt de bouw van de drie windturbines weer een stap dichterbij.

De huidige windturbines aan de Jacobahaven hebben een ashoogte van 90 meter en een tiphoogte van 123 meter. De tiphoogte van de vervangers zal bijna 150 meter zijn. Het vermogen neemt toe van 3 MW naar 4,2 MW per turbine. Daarmee leveren ze een bijdrage aan de Zeeuwse doelstelling voor windenergie.

De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft in oktober 2019 ingestemd met de komst van de nieuwe turbines. Daarop is door de gemeente een Omgevingsvergunning afgegeven. Tegen deze besluiten was beroep aangetekend, met name door een aantal eigenaren van recreatiewoningen op het nabijgelegen vakantiepark Noordzee Résidence De Banjaard.

De Raad van State heeft in de uitspraak op 25 november alle inhoudelijke bezwaren tegen het windpark echter afgewezen. Zo ging de Raad van State niet mee met de bezwaarmakers in de gedachte dat de turbines meer geluid of slagschaduw geven. De nieuwe, modernere windturbines zullen juist stiller zijn dan de huidige. De overlast door slagschaduw acht de Raad van State ook beperkt, omdat deze hooguit korte tijd in de vroege ochtenduren kan optreden. Bovendien heeft de initiatiefnemer toegezegd deze slagschaduw te zullen beperken. Het windpark zet ook al in de bestaande situatie regelmatig vrijwillig een turbine even stil om slagschaduw te voorkomen.  In de toekomst zal dat ook gebeuren.

De vervanging van de drie windturbines maakt onderdeel uit van het grotere project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering. Tot 2025 omvat dit de bouw van 8 nieuwe en de vervanging van 8 bestaande windturbines in het gebied. Voor een deel van die turbines zijn onlangs op het voormalig werkeiland Neeltje Jans en op de Roggenplaat fundaties aangelegd. In de tweede helft van 2021 verrijzen daar de eerste nieuwe windturbines. De werkzaamheden rond de Jacobahaven zullen op zijn vroegst eind 2022 van start gaan.