Open ontgraving en leggen kabel


Een deel van de kabel wordt via open ontgraving aangelegd. Met deze open ontgravingen worden de losse boringen met elkaar in verbinding gebracht. Het zijn als het ware verbindingsstukken.

Als een deel van het tracé gereed is, worden de elektriciteitskabels voor deze specifieke sectie aangebracht. Zowel in de gegraven sleuf als in de geboorde mantelbuis. De kabels worden op grote kabelhaspels aangevoerd. Met een lier worden de kabels gecontroleerd door de sleuven en de mantelbuizen getrokken.

Als de kabel is geplaatst, wordt de sleuf dicht gemaakt en is er een sectie afgerond. In een later stadium worden de verschillende secties op elkaar aangesloten.