Aanleg fundaties


Tussen oktober 2016 en begin 2017 zijn acht van de negen fundaties voor Windpark Bouwdokken geïnstalleerd. De fundaties zijn geboord in plaats van geheid, zodat er geen sprake was van geluidsoverlast of trillingen voor de omgeving en de natuur. In onderstaand filmpje is te zien hoe het boren van een fundatiepaal in zijn werk gaat. Eerst wordt de boorbuis in de grond geschroefd, waarna de wapening erin wordt geplaatst. Vervolgens wordt de boorbuis volgestort met beton. Hierna wordt de buis teruggetrokken, waardoor de wapening en het beton als fundatiepaal in de grond achterblijven. Per fundering waren er 32 fundatiepalen nodig. In totaal was er per fundatie 95 ton betonstaal en 750 m3 beton nodig. Eind 2019 is het werk hervat om de fundatie van de laatste, negende turbine te installeren.

Om onderstaande foto’s te bekijken: sleep de foto’s van rechts naar links.