Verbreding strekdammen


De huidige strekdammen op de Oosterscheldekering zijn te smal zijn voor het plaatsen van de 20 meter brede funderingen van windturbines. In dit filmpje kunt u zien hoe we de strekdammen verbreden voor 3 windturbines van Windpark Binnenhaven en Noordland-Buiten. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gereed. De tijdelijke muur van legioblokken beschermt de bouwput tegen zeer hoog water en wordt weer weggehaald als de fundaties gereed zijn.

Om onderstaande foto’s te bekijken: sleep de foto’s van rechts naar links.