Gestuurde boring


Om de Windparken Oosterscheldekering aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet is er een kabelverbinding nodig. Deze zijn niet altijd via open ontgraving aan te leggen. Om de N57 te passeren is een zogenaamde horizontaal gestuurde boring uitgevoerd. Geert Wolters, uitvoerder van Van Gelder, vertelt u er in deze film meer over.

Om onderstaande foto’s te bekijken: sleep de foto’s van rechts naar links.