Turbines:

3 windturbines worden vervangen door turbines van  ieder 4 tot 5 MW elk

Masthoogte:

90 tot 140 meter

Tiphoogte:

Maximaal 150 meter

Windenergie:

Verdubbeling tot ongeveer 15.000 huishoudens vanaf 2023.

Verwachte oplevering:

2023

Bijzonderheden
Op deze locatie staan nu ook al drie windturbines van ieder 3 MW, met een masthoogte van 78 meter en een tiphoogte van 123 meter. De nieuwe turbines komen op dezelfde locaties (één verschuift ongeveer 25 meter). De nieuwe turbines worden maximaal 150 meter hoog (tiphoogte). In juli 2019 is het Ontwerp-Bestemmingsplan en de concept-Omgevingsvergunning door de gemeente Noord-Beveland ter inzage gelegd. De nieuwe windturbines zullen stiller zijn dan de huidige en leveren minstens de helft meer duurzame elektriciteit vergeleken met nu.