Aanleg transformatorstation


Om de opgewekte elektriciteit van Windpark Bouwdokken zo efficiënt mogelijk te transporteren naar de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet van TenneT in Goes-De Poel, moet de spanning in het transformatorstation in het windpark verhoogd worden naar 150.000 Volt.

Het transformatorstation bevat zowel de transformator als een schakelinstallatie waarop de kabels van het windpark worden aangesloten.