Windparken Oosterscheldekering geopend


Windparken Oosterscheldekering levert genoeg duurzame elektriciteit voor 80% van de Zeeuwse huishoudens

De afgelopen jaren hebben we op deze windrijke locatie diverse nieuwe windturbines gebouwd en een aantal kleinere bestaande windturbines is vervangen. De optimalisatie is nu afgerond.

Ter gelegenheid van de opening is een film over de optimalisatie gemaakt. Zie wat er allemaal bij komt kijken voordat een windturbine elektriciteit opwekt.