Nieuwe windparken


Momenteel werkt E-Connection aan de ontwikkeling van de volgende windprojecten:

Opschaling windturbines Haringvlietdam


Op de Haringvlietdam in de gemeente Hellevoetsluis staan zes windturbines aan de zeezijde Deze zullen vervangen worden door twee, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam. Om dat mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, net als een aantal vergunningen.…

Overzicht van de drie geplande windparken in Kapelle. De exacte locaties van de windturbines van Windpark Kapelle-Schore kunnen pas bepaald worden als er meer duidelijk is rondom de dijkverzwaring. Daarom is dat gebied gearceerd.

Vernieuwing Windpark Kapelle-Schore


Drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) trekken gezamenlijk op bij de ontwikkeling van drie windparken in de gemeente Kapelle. Het gaat om Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust. In deze drie windparken worden de huidige twaalf windturbines…

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO)


De Provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering aangewezen als concentratielocatie voor windenergie. E-Connection heeft het initiatief genomen om deze concentratielocatie verder te optimaliseren. Samen met de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en…