Nieuwe windparken


Momenteel werkt E-Connection aan de ontwikkeling van de volgende windprojecten:

Overzicht van de drie geplande windparken in Kapelle. De exacte locaties van de windturbines van Windpark Kapelle-Schore kunnen pas bepaald worden als er meer duidelijk is rondom de dijkverzwaring. Daarom is dat gebied gearceerd.

Vernieuwing Windpark Kapelle-Schore


Drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) trekken gezamenlijk op bij de ontwikkeling van drie windparken in de gemeente Kapelle. Het gaat om Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust. In deze drie windparken worden de huidige twaalf windturbines…

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO)


De Provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering aangewezen als concentratielocatie voor windenergie. E-Connection heeft het initiatief genomen om deze concentratielocatie verder te optimaliseren. Samen met de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en…