Op maandag 31 oktober vindt in het Droogdok Jan Blanken een bijeenkomst plaats over de plannen rond nieuwe windturbines op de Haringvlietdam. Op deze avond willen we uw mening als bewoner van het gebied horen: hoe kijkt u aan tegen de mogelijke effecten van geluid, slagschaduw en externe veiligheid van de windturbines.

Lokale normen: uw mening wordt gevraagd
Op de bijeenkomst lichten we eerst de stand van zaken rond het windproject toe. De locatie (binnenzijde Haringvlietdam) en aantal windturbines (twee) liggen al vast. Het gaat nu om de vraag welke normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid het beste passen bij het gebied. Die normen komen vervolgens te staan in het bestemmingsplan en in de omgevingsvergunning.
Slagschaduw gaat over de bewegende schaduw die draaiende windturbines op hun omgeving werpen. Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu.
Op deze avond willen we uw mening als bewoner of ondernemer uit het gebied horen. Hoe kijkt u aan tegen de mogelijke effecten van geluid, slagschaduw en externe veiligheid? Ook kunnen we uw vragen beantwoorden. Op de avond zal adviesbureau Pondera toelichting geven over de effecten van de windturbines. Ook zijn er vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om met u in gesprek te gaan. Eerder is al een klankbordgroep gevormd met een aantal omwonenden en geïnteresseerden waarmee regelmatig over het windproject wordt gesproken. Leden van de klankbordgroep zullen aanwezig zijn, zodat u met hen kunt kennismaken.

Praktische informatie: locatie en tijden
Datum: maandag 31 oktober 2022.
Locatie: Droogdok Jan Blanken (Dokweg 5, Hellevoetsluis)
Zaal open: 19.15 uur
Start korte plenaire presentatie: 19.30 uur
Einde bijeenkomst: 21.30 uur.
Na de plenaire presentatie kunt u aan aparte tafeltjes in gesprek te gaan met deskundigen.
U kunt voor uw vraag of reactie ook later binnenlopen als dat beter uitkomt.

Over de plannen op de Haringvlietdam
Aan de Noordzeekant van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, publiceerde de gemeente in maart van dit jaar als eerste stap het voorontwerp-bestemmingsplan, waarop inwoners konden reageren. De reacties op dit voorontwerp worden meegenomen in de volgende stap: het ontwerp-bestemmingsplan. Nadat dit is gepubliceerd kunt u zienswijzen indienen en er zal door de gemeente een inspraakavond worden georganiseerd. Wanneer dit gebeurt, is nu nog niet bekend. De gemeente zal u daar te zijner tijd over informeren.
Over de windturbines organiseerde de gemeente Hellevoetsluis eerder bijeenkomsten. En E-Connection verzorgde begin 2021 een paar bijeenkomsten (vanwege corona helaas digitaal). E-Connection Project ontwikkelt de nieuwe windturbines in opdracht van Windpark Haringvliet BV.

Digitale bijeenkomst
Kunt u, bijvoorbeeld vanwege corona, niet deelnemen aan een fysieke bijeenkomst op 31 oktober?
Wij bieden u dan ook de mogelijkheid van een digitale bijeenkomst waarin we u op de hoogte brengen over de stand van zaken van het windproject en waarop u uw reactie kunt geven op de mogelijke normen.
Deze digitale bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 november, aanvang 19.30 uur.
U dient zich hier vooraf voor aan te melden, uiterlijk op maandag 31 oktober 12.00 uur.
Op de dag van de digitale bijeenkomst ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.

Uitnodiging per brief
Een uitnodiging voor deze bijeenkomst is per brief verzonden aan alle adressen waaraan de gemeente eerdere brieven over dit project heeft gestuurd. Heeft u eerder een dergelijk brief van de gemeente ontvangen? Dan kunt u ook nu post verwachten in de week van 17 oktober.
Mocht u daarna iemand in uw straat of buurt tegenkomen die de brief niet heeft ontvangen, wilt u hem of haar dan op de hoogte brengen?

Vragen en meer informatie
Wilt u meer weten over het windproject in Hellevoetsluis? Kijk dan verder op onze website.
Voor vragen over de bijeenkomst of de windturbines kunt u ook contact opnemen met E-Connection info@e-connection.nl of 030-6598000