Aandacht voor educatieen recreatie


De duurzame energietransitie is van groot belang voor onze toekomstige generatie. Daarom zoekt E-Connection waar mogelijk naar manieren om kinderen, gezinnen, scholen en toeristen te betrekken bij duurzame energie en windenergie in het bijzonder. Zo is de Oosterscheldekering een unieke combinatie van waterkering, recreatie, educatie en windenergie. In samenwerking met de gemeente Veere heeft E-Connection bij de bouw van Windpark Bouwdokken een lespakket, tentoonstelling, interactieve fietsroute en wandeling  gerealiseerd.

Windenergiewandeling
Bij ons windpark aan de Binnenhaven op Neeltje Jans hebben we een informatieve windenergiewandeling voor u uitgezet. U wandelt door het windpark en tijdens de wandeling komt u regelmatig een informatiebord tegen. En zo komt u meer te weten over hoe wij de Zeeuwse wind oogsten, hoe de techniek werkt en hoe de stroom uiteindelijk bij u thuis komt.
Vindt meer informatie over de windenergiewandeling.

Belevingsstrandje

De getijdenpoelen (naast visrestaurant Proef Zeeland) zijn samen met Nationaal Park Oosterschelde en RWS opnieuw ingericht voor de bouw van Windpark Bouwdokken. Bij deze herinrichting is er extra aandacht voor het educatieve en recreatieve karakter van de getijdenpoelen. Ook komt er naast de poelen een belevingsstrandje. Zo combineren we educatie met recreatie. Lees ook Ontdek de onderwaterwereld zonder te duiken

Getijdenbakken

Lespakket
We hebben het lespakket voor groepen 6, 7 en 8 ontwikkeld. Het pakket bestaat uit 3 lessen, een docentenhandleiding en is te gebruiken via het digibord. Elke les is een combinatie van een filmpje, een informatieblad en een werkblad. Lees meer

Tentoonstelling bij Terra Maris

Sinds mei 2022 is in het natuurmuseum Terra Maris in Oostkapelle de expositie ‘Van Mammoet tot Spijkerbroek’ te zien. Deze geeft een beeld van de uitdagingen waar we nu voor staan: veranderend klimaat en daarmee een veranderende wereld. En geeft antwoord op de vraag: wat kunnen we daaraan doen?

Behalve de expo kunnen bezoekers ook aan de slag in het KlimaatLab! Ontdek met hoeveel wieken de meeste energie opgewekt, kom een regenbui maken en help het dorp droge voeten te houden of laat de zon schijnen. Maak tot slot een duurzaam kan worden, maak een zeilbootje van gerecycled materiaal en doe de windrace in de landschapstuin!

E-Connection en Zeeuwind hebben meegedacht over de opzet van de expositie. De tentoonstelling en het klimaatLAB zijn mede mogelijk gemaakt door de publieksgelden die vanuit de windparken op de Oosterscheldekering beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast hebben ook Terra Maris, het Leefbaarheidsfonds en het Mondriaanfonds financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de tentoonstelling.

Meer weten over Terra Maris? Kijk hier

Drie oplaadzuilen op zonne-energie

De fietsroute ‘Met de stroom mee’ bevat drie elektrische oplaadzuilen op zonne-energie; op de Bouwdokken, bij Terra Maris in Oostkapelle en nabij hotel Duinoord in Vrouwenpolder. Zo geeft de zon de fietsers dat extra zetje in de Zeeuwse wind.