Aandacht voor educatieen recreatie


De duurzame energietransitie is van groot belang voor onze toekomstige generatie. Daarom zoekt E-Connection waar mogelijk naar manieren om kinderen, gezinnen, scholen en toeristen te betrekken bij duurzame energie en windenergie in het bijzonder. Zo is de Oosterscheldekering een unieke combinatie van waterkering, recreatie, educatie en windenergie. In samenwerking met de gemeente Veere heeft E-Connection bij de bouw van Windpark Bouwdokken een lespakket, tentoonstelling, interactieve fietsroute en wandeling  gerealiseerd. Lees er hier meer over.