Waarom windenergie in Nederland?


De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2023 is dat 16% en in 2050 moet de energievoorziening nagenoeg geheel duurzaam zijn. Dat betekent dat we van alle beschikbare hernieuwbare energiebronnen gebruik moeten maken, dus zowel wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Op dit moment is windenergie voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. Hierbij zijn zowel windparken op zee als op land nodig.

Windpark Bouwdokken

Waarom windenergie op de Oosterscheldekering?
De Provincie Zeeland wil 570,5 MW windenergie realiseren voor 2020. De taakstelling voor 2030 zal mogelijk worden verhoogd. De Oosterscheldekering is al sinds 1994 aangewezen als concentratielocatie voor windenergie en draagt, inclusief Windpark Bouwdokken, in totaal 80 MW bij aan de Provinciedoelstelling. De Oosterscheldekering laat zien dat waterkering, windenergie, natuur en recreatie goed kunnen samengaan, mits er constructief overleg is tussen alle partijen! En niet te vergeten: de Oosterscheldekering is een goede locatie voor windenergie; het waait er goed! E-Connection heeft inmiddels het initiatief genomen om de concentratielocatie Oosterscheldekering verder te optimaliseren en ziet mogelijkheden voor nieuwe locaties en grotere windturbines. Hiermee verwacht E-Connection de nu reeds geïnstalleerde 80 MW uit te breiden tot ca. 130 MW in 2020. Lees hier meer over de uitbreiding van windenergie op de Oosterscheldekering.