Actief project

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering


De Provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering aangewezen als concentratielocatie voor windenergie. E-Connection heeft het initiatief genomen om deze concentratielocatie verder te optimaliseren. Samen met de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe locaties en voor het vervangen van bestaande windturbines.

Meer over de optimalisatie

Een stapje extra

Oog voor ecologie


E-Connection ziet ecologie niet alleen als wettelijke verplichting. Als we binnen de business case van een windpark de mogelijkheid zien om net dat stapje extra te doen, waardoor de natuur ook baat heeft bij het windpark, zullen we dat zeker niet laten. Hiervoor werken we zowel bij het maken van de plannen als de uitvoering nauw samen met natuurorganisaties, aangezien zij de lokale behoeften het beste kennen. Lees hiertoe meer over het broedeiland en de hoogwatervluchtplaats van Windpark Bouwdokken.

Over E-Connection

Ontwikkeling en realisatie van vernieuwende windprojecten


E-Connection ontwikkelt, realiseert en beheert al ruim 30 jaar complexe en vernieuwende windenergieprojecten, in goede samenspraak met haar omgeving. Met haar kern van 10 professionals werkt E-Connection vanuit het hoofdkantoor in Bunnik en de vestiging in Kamperland, waar de windparken beheerd worden. Zo brengt E-Connection alle benodigde disciplines voor windprojecten bij elkaar.

Ontdek E-Connection

Optimale productie

Monitoring & Beheer


Door E-Connection beheerde windparken presteren boven het landelijk gemiddelde.

De windparkbeheerders van E-Connection bewaken volcontinue negen windparken op verschillende locaties in Nederland met een totaalvermogen van 84,5 MW. Zij doen dit vanuit de vestiging van E-Connection in Kamperland.

Naast het monitoren van de beveiligingssystemen, de prestaties en het verhelpen van storingen van de windturbines, worden door de beheerders de windparken afgeschakeld bij extreme of gevaarlijke weerscondities als zware storm, en/of ijzel.

Ook wordt toezicht gehouden op de uitvoering van het onderhoud en worden de windturbines regelmatig geïnspecteerd. Bij schade wordt de reparatie en de afwikkeling met de verzekering verzorgd. Dankzij deze wijze van beheer zijn de beschikbaarheid en productie van de door E-Connection beheerde windturbines ruim boven het landelijk gemiddelde.

Actueel

Nieuwsberichten


Het plaatsen van de turbine op het fundament

In deze nieuwsbrief vertelt E-Connection over de de inschrijving voor een obligatielening  die…

Lees meer

Vooraankondiging: uitgifte obligaties Windpark Binnenhaven

In deze nieuwsbrief vertelt E-Connection over de de inschrijving voor een obligatielening  die…

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten