Haringvlietdam


Op de Haringvlietdam bij Hellevoetsluis in de gemeente Voorne aan Zee staan zes windturbines aan de zeezijde. Deze zullen vervangen worden door twee, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam. Om dat mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, net als een aantal vergunningen. E-Connection ontwikkelt het nieuwe windplan in opdracht van Windpark Haringvliet BV, de eigenaar van de bestaande turbines.

De gemeente heeft met de Provincie Zuid-Holland afgesproken dat er 12 MW (megawatt) opgesteld windvermogen binnen de voormalige gemeente Hellevoetsluis komt te staan (de huidige windturbines hebben een totaal opgesteld vermogen van 3,6 MW).

Informatie over de locatie

De Haringvlietdam, onderdeel van de Deltawerken, is een belangrijke waterkering die het Haringvliet en de Noordzee van elkaar scheidt. De dam werd gebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw met als doel Nederland te beschermen tegen overstromingen. Sinds de aanleg van de dam is het Haringvliet een zoetwatermeer geworden, wat grote gevolgen heeft gehad voor de natuur en de visstand in de regio. In 2018 is er begonnen met een grootschalig natuurherstelproject, waarbij de sluizen op de Haringvlietdam op een kier worden gezet om zout zeewater het gebied weer binnen te laten stromen en de oorspronkelijke natuur van het Haringvliet te herstellen.

Kenmerken Nu Na opschaling
Capaciteit 6 x 600 kWh 2 x 5 tot 6 MW
Merk Lagerwey n.t.b.
Type Bonus 600 MK IV
Ashoogte 40 meter
Tiphoogte 62 meter maximaal 200 meter
Productie 8,4 miljoen kWh per jaar verwacht: 45 miljoen kWh per jaar
Huishoudens 2.800 huishoudens verwacht: 15.000 huishoudens
CO₂-besparing 3.500 ton per jaar verwacht: 19.000 ton per jaar
Productief sinds 1997 2026
Geplande optimalisatie 2025
BV’s Windpark Haringvliet BV Windpark Haringvliet BV