Opschaling windturbines Haringvlietdam

Documenten


Bestemmingsplan en onderzoeken effecten windturbines

Ontwerpbestemmingplan (publicatie 19 januari 2023)

Voorontwerp bestemmingsplan (publicatie 3 maart 2022)

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van:
Geluid en slagschaduw
Natuur, Toets soortenbescherming en Toets gebiedsbescherming
Recreatie en toerisme
Externe veiligheid
Waterveiligheid

Om een beeld te geven van de nieuwe windturbines, is een aantal visualisaties gemaakt. Deze zijn te vinden in het Memo visualisaties.

Andere documenten

Besluit coördinatieregeling windturbines 5 mei 2021 gemeente Hellevoetsluis

Verslag met antwoord op vragen bijeenkomsten maart-april 2021

Beantwoording vragen extra infobijeenkomst 24 maart 2021 (gemeente Hellevoetsluis)

Presentatie omwonenden februari 2021 (digitale sessies)