Opschaling windturbines Haringvlietdam

Documenten


Bestemmingsplan en onderzoeken effecten windturbines

Bestemmingsplan Windturbines Haringvlietdam–  toelichting en regels (vastgesteld in de gemeenteraad op 22 juni 2023)

Nota van beantwoording zienswijzen (17 mei 2023) reacties en antwoorden op de zienswijzen die waren ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingplan (publicatie 19 januari 2023)

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van:
Geluid en slagschaduw
Natuur, Toets soortenbescherming en Toets gebiedsbescherming
Recreatie en toerisme
Externe veiligheid
Waterveiligheid

Om een beeld te geven van de nieuwe windturbines, is een aantal visualisaties gemaakt. Deze zijn te vinden in het Memo visualisaties.

Andere documenten

Besluit coördinatieregeling windturbines 5 mei 2021 gemeente Hellevoetsluis

Verslag met antwoord op vragen bijeenkomsten maart-april 2021

Beantwoording vragen extra infobijeenkomst 24 maart 2021 (gemeente Hellevoetsluis)

Presentatie omwonenden februari 2021 (digitale sessies)