Opschaling windturbines Haringvlietdam


Op de Haringvlietdam in de gemeente Voorne aan Zee staan zes windturbines aan de zeezijde. Deze zullen vervangen worden door twee, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam. Om dat mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, net als een aantal vergunningen. E-Connection ontwikkelt het nieuwe windplan in opdracht van Windpark Haringvliet BV, de eigenaar van de bestaande turbines.

Op 22 juni zal de gemeenteraad van Voorne aan Zee een besluit nemen over het bestemmingsplan ‘Windturbines Haringvlietdam‘. Het bestemmingsplan met alle bijlagen is te vinden op www.ruimteliijkeplannen.nl.

Van 19 januari tot en met 1 maart van dit jaar heeft het  ontwerpbestemmingsplan ter inzage, gelegen, samen met ontwerpen voor de omgevingsvergunning en de vergunningen waterwet en Wbr (Wet beheer rijkswaterstaatwerken). Zie daarover ook het eerder geplaatste Nieuwsbericht. Op het ontwerpbesemmingsplan zijn 50 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord in een Nota van antwoord, die bij het uiteindelijke bestemmingsplan is gevoegd. De zienswijzen hebben tot enkele aanpassingen geleid, waarvan de belangrijkste is dat naast de geluidsnorm L-den (day, evening en night) een aparte norm voor de nacht is toegevoegd, de L-night.

In maart 2022 werd het het voorontwerp-bestemmingsplan door de gemeente Hellevoetsluis gepubliceerd. Dit was de eerste stap om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen. De gemeente Hellevoetsluis is per 1 januari 2023 opgegaan in de fusiegemeente Voorne aan Zee..

De gemeente Hellevoetsluis heeft met de Provincie Zuid-Holland afgesproken dat er 12 MW (megawatt) opgesteld windvermogen binnen de gemeente komt te staan (de huidige windturbines hebben een totaal opgesteld vermogen van 3,6 MW). Een quick-scan in opdracht van de gemeente wees uit dat dit vermogen met drie nieuwe turbines op de Haringvlietdam te realiseren zou zijn. De gemeente heeft afgelopen jaren enkele malen de omgeving over de ontwikkelingen geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten.

Uit aanvullend onderzoek door E-Connection bleek dat drie windturbines op de locatie niet passen. Bij de bouw van de Haringvlietdam zijn indertijd grote betonblokken gebruikt. Op de plekken waar die liggen, kunnen geen fundatiepalen voor een windturbine worden geplaatst. De windmolens kunnen ook niet te ver opschuiven naar het noorden, omdat ze dan te dicht op het recreatiegebied en de natuur komen te staan. Daarop ontwikkelde E-Connection een plan van twee windturbines met een maximale tiphoogte van 200 meter, waar gemeente en provincie mee hebben ingestemd. De tiphoogte is het hoogste punt van een windturbine als een van de bladen helemaal omhoog staat.

Deze twee turbines kunnen evenveel duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van minstens 11.000 huishoudens. Dat is voldoende voor ongeveer twee-derde van alle huishoudens binnen de voormalige gemeente Hellevoetsluis.

Te optimaliseren windpark


Haringvlietdam

6 Lagerwey Bonus 600 MK van 600 kWh
Masthoogte: 43 meter
Productie: 8,4 miljoen kWh per jaar
Energie: 2.400 huishoudens
CO2-besparing: 4.760 ton per jaar

Haringvlietdam – na opschaling

Twee nieuwe windturbines van maximaal 5 tot 6 MW
Tiphoogte: maximaal200 meter
Energie: voor ten minste 11.000 huishoudens