Haringvlietdam – na opschaling


Turbines:

Twee nieuwe windturbines van 5 tot 6 MW

Tiphoogte:

maximaal 200 meter

Windenergie:

voor tenminste 11.000 huishoudens

Verwachte oplevering

2024

De zes windturbines van Windpark Haringvliet worden vervangen door twee nieuwe, grotere windturbines. De huidige windturbines staan aan de zeezijde van de dam. De nieuwe komen aan de binnenzijde, de kant van het Haringvliet. In 2022 wordt het bestemmingsplan gewijzigd en worden vergunningen aangevraagd. De bouw van de nieuwe windturbines zal niet eerder beginnen dan in 2023.