Betrokkenheid omgeving


Open Dag Windpark Bouwdokken

E-Connection wil de omgeving altijd zoveel mogelijk betrekken bij haar windparken. Zo gaat zij zo vroeg mogelijk in de ontwikkelingsfase van een windpark in gesprek met de omgeving. Hierdoor kunnen vragen worden beantwoord en onduidelijkheden uit de weg genomen. Ook biedt dit de kans om bij eventuele bezwaren te zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Zowel in de ontwikkel-, bouw- als beheerfase van een windpark zoekt E-Connection naar een goede verstandhouding met de omgeving van haar windparken.

Lokale samenwerking
Waar mogelijk zoekt E-Connection naar lokale partijen om mee samen te werken bij de ontwikkeling van nieuwe windparken. Van aandeelhouders, tot aannemers tot lokale restaurants of educatiecentra. We zijn tenslotte voor zo’n 25 jaar elkaars buren.