Werkwijze


Zowel als ontwikkelaar, bouwer en als beheerder van windparken zoekt E-Connection naar een goede verstandhouding met de omgeving. Daarom betrekt E-Connection de omwonenden, natuurorganisaties en nabij gelegen bedrijven altijd zoveel mogelijk bij haar windparken. Zo gaan we zo vroeg mogelijk in de ontwikkelingsfase van een windpark in gesprek met de omgeving. Hierdoor kunnen vragen worden beantwoord en onduidelijkheden uit de weg worden genomen. Ook biedt dit de kans om samen te zoeken naar gezamenlijke oplossingen.

Voor de lange termijn
E-Connection ontwikkelt niet alleen, maar blijft betrokken bij de windparken, tot aan de ontmanteling toe. Daarom nemen we duurzame beslissingen. We kiezen niet simpelweg voor de goedkoopste oplossing maar de beste oplossing. Bovendien weten we waar we op moeten letten tijdens de bouw zodat we onderhoud in de toekomst kunnen voorkomen.

Lokale samenwerking
Waar mogelijk zoekt E-Connection naar lokale partijen om mee samen te werken bij de ontwikkeling, realisatie en het beheer van nieuwe windparken. Van aandeelhouders, tot aannemers tot lokale restaurants of educatiecentra. We zijn tenslotte voor zo’n 25 jaar elkaars buren.

Oog voor ecologie
E-Connection ziet ecologie niet alleen als wettelijke verplichting. Als we binnen de business case van een windpark de mogelijkheid zien om net dat stapje extra te doen, waardoor de natuur ook baat heeft bij het windpark, zullen we dat zeker niet laten. Hiervoor werken we zowel bij het maken van de plannen als tijdens de uitvoering het liefst nauw samen met natuurorganisaties, aangezien zij de lokale behoeften het beste kennen.

Een paar voorbeelden: we hebben op de Oosterscheldekering een alternatieve broedplaats voor meeuwen gecreëerd en speciale broedstrandjes aangelegd voor de strandplevier, bontbekplevier, scholekster en dwergstern. Daarnaast hebben we funderingspalen trillingsarm geboord om de zeehonden niet te verstoren. En we hebben een broedeiland en de hoogwatervluchtplaats gerealiseerd. Lees meer