Profiel


E-Connection ontwikkelt, realiseert en beheert ruim 30 jaar complexe en vernieuwende windenergieprojecten, in goede samenspraak met haar omgeving en met oog voor de natuur. Die activiteiten hebben we uitgebreid naar zonne-energie en energieopslag. Waarom? We willen bijdragen aan de energietransitie en willen het aanbod van hernieuwbare energie verhogen.

Gedreven team

Onze specialisten weten precies wat er nodig is voor een succesvol duurzame-energieproject. Met haar kern van 10 professionals werkt E-Connection vanuit het hoofdkantoor in Bunnik en de vestiging in Kamperland, waar de windparken gebouwd en beheerd worden. We hebben ervaren experts in huis met ruime kennis van het ontwikkelen, bouwen, beheren en administreren van windparken en elektriciteitsnetten, in alle aspecten.

Forse bijdrage aan klimaatdoelstellingen
E-Connection is sinds 1986 actief op het gebied van windenergie en heeft de eerste particuliere, commerciële windparken in Nederland ontwikkeld en gerealiseerd. Inmiddels heeft E-Connection, met name in Zeeland, windparken met een totaal vermogen van ruim 106 MW windenergie operationeel. Dat is voldoende voor het gemiddelde verbruik van meer dan 150.000 huishoudens.

Daarnaast werkt E-Connection op diverse locaties aan de ontwikkeling en opschaling van windturbines. Zo heeft E-Connection op en rond de Oosterscheldekering (de concentratielocatie van de Provincie Zeeland) haar windparken geoptimaliseerd. Daarbij zijn turbines bijgeplaatst, en zijn oudere vervangen door nieuwe windturbines. Zodanig, dat er nu genoeg windenergie op wordt gewekt voor het verbruik van ongeveer 140.000 huishoudens. Je kunt dat vergelijken met 80% van de huishoudens in Zeeland. Dat is een behoorlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk en de Provincie Zeeland.

Specialisme: windenergie op waterkeringen
E-Connection heeft ruime ervaring met het realiseren van windturbines op waterkeringen, waaronder de Deltawerken. De hogere kosten van de aanleg en het onderhoud wegen op tegen de hogere opbrengst. E-Connection gelooft dat er nog veel dijken geschikt zijn voor windturbines. Meer lezen.