Opschaling windturbines Haringvlietdam

Te nemen stappen voordat we kunnen gaan bouwen


  1. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, omdat we de nieuwe windturbines willen plaatsen op een andere locatie dan de bestaande. Ook moeten de ‘oude’ turbines uit het bestemmingsplan worden gehaald.
  2. De wijziging van het bestemmingsplan gebeurt in drie stappen. Eerst werd in maart 2022 het voorontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd door de gemeente Hellevoetsluis. In januari 2023 volgde het ontwerp-bestemmingsplan. De laatste stap is het definitieve bestemmingsplan waarover de gemeenteraad van Voorne aan Zee in juni 2023 een beslissing neemt. Plannen van E-Connection Project om de bestaande windturbines op te schalen, zijn er al langer, maar krijgen nu concreet vorm.
  3. De Raad van State bepaalde in juni 2021 dat bij windplannen niet meer gebruik gemaakt mag worden van algemene normen voor windenergie voor onder andere geluid en slagschaduw. Om deze algemene normen, opgenomen in onder meer het ‘activiteitenbesluit’, te mogen toepassen, had volgens Europese regelgeving de Nederlandse overheid vooraf een milieubeoordeling moeten uitvoeren. De Raad van State gaf ook aan dat gemeenten zelf locatiespecifieke normen kunnen vaststellen om de plaatsing van windturbines mogelijk te maken. Voor de windturbines op de Haringvlietdam is daarom gewerkt aan het opstellen van locatiespecifieke normen. In het voorontwerp-bestemmingsplan werd deze aanpak aangekondigd en werd aangegeven dat de normen vervolgens opgenomen zouden worden in het ontwerp-bestemmingsplan. Voor die lokale normen is apart onderzoek uitgevoerd, waarna de gemeente zelfs nog een second opinion liet uitvoeren voordat de normen werden bepaald.
  4. Voor de nieuwe windturbines moeten  ook vergunningen worden afgegeven, namelijk een omgevingsvergunning (door de gemeente), een vergunning in het kader van de Waterwet (door Rijkswaterstaat) en een vergunning en ontheffing in het kader van de Wet Natuurbeheer (Wnb) (door de Provincie). Er is gezien de omvang van het windpark geen MER of mer-beoordeling nodig.
  5. Als het bestemmingsplan is gewijzigd en de vergunningen zijn afgegeven, gaan we in gesprek met fabrikanten van windturbines en moeten we de financiering rondkrijgen.
  6. Als dat rond is, start de bouw van de twee turbines. Vooraf voeren we overleg met de omgeving en zeker met de horecabedrijven op het Quackstrand over de bouwwerkzaamheden.
  7. Nadat de twee nieuwe turbines gaan draaien, worden de oude turbines verwijderd.
  8. Als de nieuwe windturbines draaien, komt  jaarlijks een financiële bijdrage beschikbaar voor de omgeving. Daartoe wordt een windfonds ingesteld. De omgeving zelf gaat over de besteding van de middelen uit dat fonds.

Uit een afspraak tussen de gemeente Hellevoetsluis,  Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedtrijf volgt dat verdere ontwikkeling van recreatie in het gebied afhankelijk is van de keuzes rond windenergie. Er wordt uitgegaan van de volgende prioriteiten:
a. Het belang van de dam voor waterveiligheid;
b. Het vaststellen van de posities van de windturbines;
c. Bepalen welke verdere ruimte er is voor de ontwikkeling van recreatie.