Opschaling windturbines Haringvlietdam

Locatiekeuze


De huidige zes windturbines staan aan de zeezijde van de Haringvlietdam. De Haringvlietdam is een primaire waterkering. Rijkswaterstaat staat vanwege waterveiligheid niet toe dat nieuwe windturbines op dezelfde plek komen te staan als de huidige. Daarom komen de nieuwe windturbines aan de binnenzijde, de kant van het Haringvliet.

De zes bestaande windturbines zullen worden verwijderd nadat de nieuwe zijn gebouwd. Er zal geen ‘dubbeldraaiperiode’ zijn. Dat betekent dat de huidige molens worden stilgezet zodra de nieuwe in bedrijf gaan.

De posities van de twee geplande windturbines en nieuwe ontwikkelingen recreatie

 

Over windenergie in het gebied wordt al veel langer gesproken. De provincie heeft binnen de toenmalige gemeente Hellevoetsluis drie locaties onderzocht of deze geschikt zouden zijn voor windenergie. Daarvan bleven aanvankelijk twee locaties over: de Haringvlietdam en een locatie langs de N57 ter hoogte van de rotondes. Na consultatie van de omgeving door de gemeente, is alleen de Haringvlietdam als plek voor windturbines overgebleven. Het is daarmee de enig overgebleven Provinciale windlokatie binnen de voormalige gemeente en is opgenomen in de provinciale nota VRM.