Opschaling windturbines Haringvlietdam

Planning


Maart 2022

Publicatie voorontwerp-bestemmingsplan

Aanpak lokale normen bespreken met omgeving en gemeenteraad.


Juni 2022

Ter inzage Ontwerp Bestemmingsplan en concept Omgevingsvergunning

Inspraaktermijn van 6 weken


Augustus 2022

Vaststellen Bestemmingsplan (College van B&W)


Najaar 2022

Behandeling Bestemmingplan door raadscomissie en gemeenteraad.

Vaststellen lokale normen. Periode voor aantekenen beroep (6 weken)


Najaar 2022 of 2023

Aanvragen SDE++


Maart 2024

Start bouw (snelste scenario)