Opschaling windturbines Haringvlietdam

Planning


Maart 2022

Publicatie voorontwerp-bestemmingsplan

Aanpak lokale normen bespreken met omgeving en gemeenteraad.


Januari 2023

Ter inzage Ontwerp Bestemmingsplan en concept Omgevingsvergunning

Inspraaktermijn van 6 weken (19 januari t/m 1 februari)


Voorjaar 2023

Vaststellen Bestemmingsplan (College van B&W)


Tweede kwartaal 2023

Behandeling Bestemmingplan door raadscomissie en gemeenteraad van Voorne aan Zee..

Vaststellen lokale normen. Periode voor aantekenen beroep (6 weken)


Zomer 2023

Aanvragen SDE++


Maart 2024

Start bouw (snelste scenario)