Opschaling windturbines Haringvlietdam

Planning


Maart 2022

Publicatie voorontwerp-bestemmingsplan

Aanpak lokale normen bespreken met omgeving en gemeenteraad.


Januari 2023

Ter inzage Ontwerp Bestemmingsplan en concept Omgevingsvergunning

Inspraaktermijn van 6 weken (19 januari t/m 1 februari)


Voorjaar 2023

Vaststellen Bestemmingsplan (College van B&W)


Tweede kwartaal 2023

Behandeling Bestemmingplan door raadscomissie en gemeenteraad van Voorne aan Zee.. Besluitvorming in de gemeenteraad op 22 juni.

Vaststellen lokale normen. Periode voor aantekenen beroep (6 weken)


Derde kwartaal 2023

Aanvragen SDE++


Maart 2025

Start bouw (snelste scenario)