Opschaling windturbines Haringvlietdam

Veelgestelde vragen


Waarom worden de nieuwe windmolens aan de binnenkant van de dam gebouwd?

Rijkswaterstaat geeft geen toestemming meer om aan de zeezijde van de Haringvlietdam nieuwe windturbines te bouwen. Daarom is in overleg tussen gemeente, Rijkswaterstaat en de provincie besloten de nieuwe turbines aan de binnenzijde van de dam te bouwen. De provincie heeft binnen Hellevoetsluis alleen deze binnenzijde aangewezen als locatie voor windenergie.


Waarom worden de molens niet in het water gezet?

Afgezien van het feit dat het veel duurder is in aanleg en in onderhoud, mag het niet omdat het natuurgebieden zijn.


Staat het vast dat de windmolens er gaan komen?

Nee, we moeten nog een aantal stappen doorlopen voordat deze zekerheid er is. De locatie staat wel vast. De gemeente vindt dit de enige locatie binnen Hellevoetsluis waar windmolens gebouwd zouden kunnen worden.


Hoe komt het er straks uit te zien?

Voor het windproject is een aantal visualisaties gemaakt. Op deze pagina staan er een paar afgebeeld.


Hoeveel geluid gaan de windmolens straks maken?

Het effect van geluid van de windturbines is onderzocht voor het bestemmingsplan op basis van een ‘worst case’-turbine (met het grootst mogelijke effect). Ook dan bleek dat het geluid binnen de normen blijft die golden voordat de Raad van State deze algemene normen buiten werking stelde. Voor het project zal de gemeente Hellevoetsluis daarom zelf normen voor geluid vaststellen. Omdat elke andere windturbine dan de ‘worst case’ minder effect zal hebben, valt de maximale geluidsbelasting altijd lager uit. Met de gemeente is verder onder andere afgesproken dat er een meting komt naar laagfrequent-geluid.


Zitten er straks knipperlichten op de windmolens?

Ja, we zijn verplicht lichten op de windmolens te plaatsen. Dat is voor de luchtvaartveiligheid, zodat helikopters en kleine, laagvliegende vliegtuigjes de turbines op tijd zien. Maar de lichten zullen alleen aangaan als er een helikopter of vliegtuig in de buurt komt. Voor vliegtuigen die hoog overvliegen gaan de lichten niet aan. Naar verwachting zullen de lampen (veel) meer dan 95% van de tijd uit zijn.


Komen er nog wel recreanten naar het Quackstrand als de molens er staan?

Een toeristisch onderzoeksbureau heeft naar de mogelijke effecten op recreatie in het gebied gekeken. Het bureau verwacht weinig effect op recreatie.


Er liggen natuurgebieden in deze omgeving. Mogen daar wel windmolens staan?

Om windmolens te mogen plaatsen worden uitgebreide natuuronderzoeken uitgevoerd, naar bijvoorbeeld effecten op vogels. Op basis daarvan beslist de provincie of er een natuurvergunning afgegeven kan worden. Onderdeel daarvan kan ook zijn dat de turbines op bepaalde momenten moeten stilstaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld op momenten dat er kans is dat er veel vleermuizen vliegen. E-Connection heeft daarnaast al besloten een systeem te gaan toepassen dat de molens stil zet als een grote roofvogel zoals een zeearend dichtbij de wieken komt. Dit is een zogenaamde ‘bovenwettelijke maatregel’ (niet verplicht volgens de regelgeving).


Waar gaat de energie naar toe?

Dat wordt in een later stadium bepaald. We zijn wel aan het onderzoeken in hoeverre de omwonenden straks voor een lager tarief de stroom kunnen afnemen.


Waarom worden de windturbines steeds hoger?

Omdat je dan meer elektriciteit op kunt wekken met één windmolen. De hoeveelheid elektriciteit die opgewekt kan worden, hangt vooral af van de grote van de rotor, oftewel de lengte van de wieken. Hoe groter het oppervlakte is dat de wieken beslaan, hoe meer wind er ‘geoogst’ kan worden. Grotere wieken vereisen hogere windturbines.