Windparken Oosterscheldekering


Onze windparken dragen bij aan de verduurzaming van Zeeland

Op de voormalige werkeilanden Neeltje Jans en de Roggenplaat waait het vaak en hard. Een goede plek dus om de Zeeuwse wind te vangen. Daarom hebben we daar onze windmolens neergezet, met oog voor de natuur en met respect voor de elementen.

Met onze 32 windturbines op en rondom de Oosterscheldekering wekken we jaarlijks 440 miljoen kWh elektriciteit op. Dat is net zo veel als het verbruik van ongeveer 147.000 huishoudens. Je kunt dat vergelijken met 80% van de huishoudens in Zeeland. Met onze windparken besparen we jaarlijks ongeveer 185.000 ton CO₂.

Informatie over de locatie

De Oosterscheldekering is de grootste en beroemdste stormvloedkering in Nederland. Het is onderdeel van de Deltawerken, een reeks van waterbouwkundige werken die zijn gebouwd om de Nederlandse kust te beschermen tegen hoogwater en overstromingen. De kering beschermt de provincie Zeeland tegen stormvloeden vanuit de Noordzee en de Westerschelde. Dit indrukwekkend technische meesterwerk is zo ontworpen dat het water vrij tussen Noordzee en Oosterschelde kan stromen, maar in tijden van hoogwater kan worden gesloten.

De Oosterscheldekering is bijzonder omdat het een open kering is. Dat wil zeggen dat tijdens normale weersomstandigheden de kering open staat en het getij doorlaat. Alleen tijdens stormen en hoge waterstanden wordt de kering gesloten, om te voorkomen dat het water te hoog komt en de dijken achter de kering bezwijken. De kering bestaat uit 65 enorme betonnen pijlers, waarop een rijbaan en sluizen zijn gebouwd. In totaal is de kering bijna 9 kilometer lang.

De bouw van de Oosterscheldekering begon in 1976 en duurde in totaal 10 jaar. De kosten bedroegen destijds meer dan 2,5 miljard gulden. Het is nog steeds een van de grootste waterbouwprojecten ter wereld en wordt beschouwd als een symbool van Nederlands vakmanschap op het gebied van watermanagement.

Ondiepe gedeelten in de Oosterscheldemonding werden opgehoogd tot twee werkeilanden. Zo ontstonden de werkeilanden Neeltje Jans en Roggenplaat, vanwaaruit het project gerealiseerd is, waaronder de kolossale pijlers.

De pijlers van 30 tot 40 meter hoog waren hol van binnen en werden na plaatsing gevuld met zand. Tussen de pijlers hangen de schuiven, die bij hoogwater dicht kunnen om de Oosterschelde af te sluiten. Deze schuiven zijn 42 m breed en 6 tot 12 m hoog. De Oosterscheldekering werd uiteindelijk in 1986 voltooid.

Kenmerken Windparken Oosterscheldekering
Aantal turbines 32
Capaciteit 120 MW
Productie 440 miljoen kWh per jaar
Huishoudens 147.000 huishoudens
CO₂-besparing 185.000 ton per jaar

Windparken Oosterscheldekering


Binnenhaven

Operationeel
4 turbines

Bouwdokken

Operationeel
9 turbines

Jacobahaven

Opschaling
vervanging van 3 windturbines

Noordland Buitenhaven

Operationeel
4 windturbines

Poolvoet

Operationeel
2 turbines

Roggenplaat

Operationeel
6 windturbines

Vluchthaven

Operationeel
4 windturbines