OSKneT


Om de opgewekte elektriciteit van de verschillende windparken rond de Oosterscheldekering te kunnen transporteren naar het landelijke elektriciteitsnet van TenneT in Goes-De Poel heeft E-Connection een transformatorstation ontwikkeld, gebouwd en in beheer. Het transformatorstation bevat zowel de transformator als een schakelinstallatie waarop de kabels van het windpark zijn aangesloten.

Hoe werkt het?

Iedere windturbine heeft een eigen kabel die de stroom van de generator naar het koppelstation brengt. In het koppelstation komen alle kabels van de windturbines bij elkaar en wordt alle stroom van de windparken verzameld. Daarna gaat de stroom naar het transformatorstation. Daar wordt de spanning omgezet naar hoogspanning. Dit doen we om de energie zo efficiënt mogelijk te kunnen transporteren. Zo gaat er zo min mogelijk energie verloren. Vanaf het transformatorstation gaat de stroom naar het hoogspanningsstation van TenneT in Goes – De Poel.

Aanleiding

Met de uitbreiding van het aantal windturbines op de Oosterscheldekering door de komst van Windpark Bouwdokken in 2016 bleek het nodig om een eigen elektriciteitsnet aan te leggen waar meerdere windparken aan gekoppeld zouden kunnen worden. Dit private net – of Gesloten Distributie Systeem – heet GDS OSKneT en is in 2021 uitgebreid om ook de nieuwste OWO-windparken te kunnen aansluiten.

OSKneT bestaat uit een transformatorstation en een uitgebreid 20 kV middenspanningsnetwerk op Neeltje Jans voor de aansluitingen van vijf windparken. De bekabeling van de windparken aan de westzijde van de N57 komt samen in een koppelstation en de energie wordt van daaruit getransporteerd naar het transformatorstation. Daar komt ook de bekabeling van de windparken aan de oostzijde van de N57 bijeen.

In het transformatorstation wordt het voltage van de stroom van 20 kV opgevoerd naar het hoogspanningsvoltage van 150 kV. Via een ondergrondse kabel van meer dan 28 km lengte dwars door Noord-Beveland wordt de stroom in Goes ingevoerd op het hoogspanningsnet van TenneT.

Kenmerken OSKneT
Kabelverbinding enkelvoudig 150- kV
Transformatorstation HS/MS
Apparatuur – schakelapparatuur
– twee transformatoren (150/20 kV)
– een smoorspoel
Lengte kabel 28 km
Tracé Vanaf voormalig werkeiland Neeltje Jans, langs de Oosterscheldekering,
de Oost-Westweg (N255) en de Deltaweg (N256),
naar de aansluiting op het TenneT-onderstation De Poel tin Goes.
In gebruik sinds 2016
Vennootschap OSKneT BV