Binnenhaven


De windturbines zijn hier gebouwd op de strekdammen langs de Binnenhaven op Neeltje Jans. De strekdammen zijn verbreed om dit mogelijk te maken. Voor Windpark Binnenhaven is een obligatielening uitgeschreven, zodat omwonenden konden participeren. Inmiddels zijn alle obligaties verdeeld. Coöperatieve Duurzame Energievereniging Zeeuwind is voor 25% eigenaar van het windpark.

Bij het plaatsen van de turbines is rekening gehouden met de natuur. Zo kon er geen turbine op de uiterste punt van de noordelijk strekdam worden geplaatst, omdat hier vlak bij een hoogwatervluchtplaats ligt. Watervogels komen daar uitrusten als ze in de rui zijn. De windturbine staat daarom halverwege de strekdam.

Bij het windpark is een windenergiewandeling uitgezet. Lees meer

Informatie over de locatie

De Binnenhaven wordt gebruikt als aanlegplaats voor vissersschepen en schepen die onderhoudswerkzaamheden aan de kering uitvoeren of dagtochten maken. In de Binnenhaven ligt een aantal aanlegsteigers. De Binnenhaven is de vaarroute voor schepen die via de Roompotsluis van de Oosterschelde naar de Noordzee willen gaan of andersom.

Kenmerken Binnenhaven
Capaciteit 4 x 4,3 MW
Merk Vestas
Type V136
Ashoogte 136 meter
Tiphoogte 204 meter
Productie 69,4 miljoen kWh per jaar
Huishoudens 23.100 huishoudens
CO₂-besparing 29.100 ton per jaar
Productief sinds 2022
BV Windpark Cluster BV