Jacobahaven


Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de vervanging van de drie windturbines aan de Jacobahaven. De gemeente Noord-Beveland heeft in 2019 ingestemd met deze vernieuwing. De drie nieuwe windturbines worden maximaal 150 meter hoog (tiphoogte) met elk een vermogen van minstens 4 MW. Ze komen op vrijwel dezelfde plek te staan als de huidige windturbines. De realisatie van de nieuwe turbines staat nu gepland in 2024.

Bij de Jacobahaven is ook ons kantoor te vinden, van waaruit de windparken rondom de Oosterscheldekering worden beheerd.

Kenmerken Nu Na opschaling
Capaciteit 3 x 3 MW 3 x 4,2 tot 4,3 MW
Merk Vestas n.t.b.
Type V90
Ashoogte 80 meter
Tiphoogte 125 meter maximaal 150 meter
Productie 25,6 miljoen kWh per jaar tenminste 40 miljoen kWh per jaar
Huishoudens 8.500 huishoudens tenminste 13.300 huishoudens
CO₂-besparing 10.800 ton per jaar tenminste 16.800 ton per jaar
Productief sinds 2006
Geplande optimalisatie 2024
BV’s Windpark Zeeland I BV Windpark Jacobahaven BV