Sinds 1992 staan er windturbines aan de Jacobahaven. In 2006 zijn deze vervangen door de turbines die er nu staan. Omdat E-Connection nog meer elektriciteit uit de wind wil halen, is het bedrijf al jaren bezig met de voorbereidingen voor de vervanging van de windturbines. De gemeente Noord-Beveland heeft in 2019 met deze vernieuwing ingestemd en een (inmiddels onherroepelijke) vergunning afgegeven. De drie nieuwe windturbines worden maar iets hoger, met elk een vermogen van 4,2 MW. Ze komen op vrijwel dezelfde plek te staan als de huidige windturbines.

Vanuit de omgeving zijn zorgen geuit over meer geluid van de turbines. Deze zorgen neemt E-Connection serieus en daarom is gekozen voor de Enercon E115 windturbine. Dat is de stilste windturbine in haar klasse en deze maakt beduidend minder geluid dan de huidige windturbines. Bovendien zijn ze ook nog stiller dan de turbine waar enkele jaren geleden bij de vergunningsaanvraag van werd uitgegaan.

Omvang

De mast van de nieuwe turbines is maar 12 meter hoger dan nu het geval is. En omdat de tiphoogte onder de 150 meter blijft, is er geen obstakelverlichting nodig en zullen er ook straks geen rode lampen zichtbaar zijn. Ze zullen wel anderhalf keer meer elektriciteit opwekken en CO2 besparen.

Geluid

De nieuwe turbines zullen substantieel minder geluid maken. Windturbines zijn in de loop der jaren steeds stiller geworden. Bovendien worden de bladen van de E115 voorzien van zogenaamde ‘uilenveren’: een gekartelde rand op de bladen waardoor er minder geluid ontstaat. Turbinefabrikanten hebben dat afgekeken van de uil, een vogel die heel stil kan vliegen.

Slagschaduw

Rick Wasser van directeur E-Connection en directievoerder Windpark Jacobahaven: “Al jaren zetten we de windturbines regelmatig stil om slagschaduw in de buurt van Windpark Jacobahaven te beperken. Ook in de nieuwe situatie zullen we de windturbines op vrijwillige basis stilzetten, zodat omwonenden, en dus ook bezoekers van de recreatiewoningen op De Banjaard, amper last zullen hebben van slagschaduw.“

Planning

In april zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de drie windturbines aan de Jacobahaven gestart met het verwijderen van de eerste oude turbine en fundering. Inmiddels zijn nieuwe fundatiepalen aangebracht voor de toekomstige grotere turbine. Deze palen hebben we niet geheid, maar in de grond geboord. Dat geeft minder geluid en trillingen.

Juni 2024

  • Start bouw van de nieuwe fundering

Najaar 2024

  • Verwijderen van de tweede windturbine en fundering bij Seafarm
  • Bouw van twee nieuwe funderingen

2025

  • Verwijderen van derde windturbine en derde fundering
  • Aanvoeren en opbouwen van de drie nieuwe turbines
  • Start elektriciteitsproductie nieuwe windpark Jacobahaven

Tweede leven

De oude windturbines worden zorgvuldig gedemonteerd, omdat ze, na grondige revisie, opnieuw worden opgebouwd in Italië. Daar kunnen deze windturbines nog jarenlang duurzame energie opwekken.

Duurzame buren

Rick Wasser vertelt: “We werken graag samen met de omgeving. Daarom hebben we regelmatig overleg met diverse buren, de natuurorganisaties, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en omliggende gemeenten. Bovendien werken we zoveel mogelijk samen met partijen in de regio.

Daarnaast zullen we jaarlijks een bijdrage leveren aan het omgevingsfonds van de gemeente Noord-Beveland. En we zijn trotse sponsor van een aantal Zeeuwse activiteiten, zoals de Kustmarathon, Zeeuwse Ringrijders Vereniging. We hebben meegewerkt aan de Reddingbootdag van de KNRM. En tijdens de Open Energiedag op 21 september zetten we de deur open van een van onze windturbines aan de Jacobahaven. Bezoekers zijn dan welkom om beneden in de turbine een kijkje te nemen en uitleg van onze medewerkers te krijgen.

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst en een leefbare omgeving voor iedereen.“

Wist u dat? De rode lampen op de windturbines van de andere windparken (op Neeltje Jans) het merendeel van de tijd uitstaan en alleen kort aangaan aan het begin van de schemer en ’s nachts alleen als er een klein vliegtuig of helikopter in de buurt komt?