Bouwdokken


Na een voorbereiding van meer dan tien jaar heeft E-Connection begin 2018 de eerste zeven turbines van windpark Bouwdokken gerealiseerd. Ze staan op de dammen van de voormalige Bouwdokhaven op het werkeiland Neeltje Jans. De laatste twee turbines zijn in 2020 gebouwd. Coöperatieve Duurzame Energievereniging Zeeuwind is voor 25% eigenaar van het windpark.

Op de Oosterscheldekering, als concentratielocatie van windenergie, ontstaat mede dankzij Windpark Bouwdokken een unieke combinatie van windenergie, natuur, recreatie en waterkering. Zo hebben wij een belevingsstrandje met informatieve picknickbanken en getijdenbakken ingericht. Daarnaast hebben we voor de vogels een Visdiefvlot en een hoogwatervluchtplaats gerealiseerd. Lees hier meer over hoe we de natuur meer ruimte hebben geboden en bekijk de indrukwekkende filmpjes van de bouw. Ook kun je zien op welke wijze E-Connection invulling geeft aan educatie en recreatie.

Informatie over de locatie

Nu zie je hier water maar destijds was dit een speciale droogdok. Het is de plek waar de pijlers werden geprefabriceerd. Ze werkten aan meerdere pijlers tegelijkertijd. Voor de bouw van één pijler was ongeveer anderhalf jaar nodig. Zodra de laatste pijler gereed was, is de dijk doorgestoken en stonden de pijlers in zo’n 15 meter diep water. Een hefschip, dat speciaal hiervoor is gebouwd, vervoerde de pijlers naar hun definitieve plaats.

Er staat nu nog één pijler. Dit was de reserve pijler voor het geval er iets mis zou gaan met 1 van de andere pijlers. De bouw verliep voorspoedig dus deze pijler is nooit van zijn plek geweest en wordt nu gebruikt als klim object.

Kenmerken Bouwdokken
Capaciteit 9 x 4,2 MW
Merk Enercon
Type E126 EP4
Ashoogte 99 meter
Tiphoogte 162,5 meter
Productie 144,6 miljoen kWh per jaar
Huishoudens 48.200 huishoudens
CO₂-besparing 60.700 ton per jaar
Productief sinds 2018
BV Windpark OSK BV