Netaansluiting: 28 km kabelverbinding 150 kV


Om Windpark Bouwdokken aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet is er een kabelverbinding nodig. Deze kabel loopt vanaf het windpark tot het bijna 30 km verderop gelegen transformatorstation van TenneT in Goes – de Poel. Het merendeel van de kabelverbinding wordt aangelegd via open ontgravingen in zogeheten ‘sleuven’, op circa 1,0 meter diepte. Wegen en waterkeringen worden gepasseerd middels gestuurde boringen.

8 km kabel aangelegd via 21 horizontaal gestuurde boringen
Hoofdaannemer Joulz moet bij het aanleggen van de ondergrondse kabel rekening houden met te kruisen rivieren, dijken, natuurgebieden, bestaande kabels etc. Via horizontaal gestuurde boringen kunnen obstakels omzeild worden. Deze computergestuurde techniek zorgt ook voor zo min mogelijk overlast. Bij het intredepunt gaat de boormachine de grond in en bij het uittredepunt trekt hij de mantelbuizen door het boorgat terug. Een bijzondere boring is onder de Zandkreekdam geweest, met een lengte van meer dan 1.000 meter.

20 km kabel aangelegd via open ontgravingen
De overige 20 km van de kabel is aangelegd via open ontgravingen. Ook worden losse boringen via een open ontgraving met elkaar in verbinding gebracht. Als een deel van het tracé gereed is, worden de elektriciteitskabels voor dit deel aangebracht. De kabels worden op grote kabelhaspels aangevoerd. Met een lier worden de kabels gecontroleerd door de gegraven sleuven en de mantelbuizen getrokken. De sleuven worden gedicht en de delen op elkaar aangesloten. Om de Oosterscheldekering te passeren is de 150 kV kabel in de kabelgoot van de Oosterscheldekering gelegd.