EOS OSKneT

Energie Opslag Systeem OSKneT


De energietransitie zorgt voor nieuwe uitdagingen voor netbeheerders en bedrijven met grote aansluitingen. Met de groei van wind- en zonne-energie zijn er momenten op de dag waarop er meer stroom wordt opgewekt dan nodig is. En er zijn ook momenten dat er bij een grote vraag nog te weinig hernieuwbare stroom beschikbaar is. Dat heeft op lokaal niveau effect en gevolgen voor de handelsmarkten waarop stroom wordt verkocht. Daarom hanteert netbeheerder TenneT prijsprikkels om de stabiliteit van het stroomnet te waarborgen en stimuleert daarmee windparken en zonneparken om geen hernieuwbare energie te produceren bij een te groot aanbod. Met batterijen kan voorkomen worden dat (een deel van) die hernieuwbare stroom verloren gaat.

Mede om die reden wil OSKneT op de Oosterscheldekering een groot energie-opslagsysteem (EOS) bouwen. Daarmee kunnen we het netbeheer toekomstbestendig en efficiënt blijven uitvoeren. Dit systeem zal bestaan uit een aantal containers met lithium-ion batterijen met een opslagcapaciteit van circa 115 MWh. Het zal naast het hoogspanningsstation op Neeltje Jans worden geplaatst. In een eerste fase (2025) wordt 40 MWh aan batterijcapaciteit gebouwd, met een aansluitvermogen van 20MW.

De batterijen krijgen meerdere functies, waaronder congestiemanagement en het vertraagd leveren van windstroom: als er bijvoorbeeld te veel stroom op het net is, kan deze worden opgeslagen en later alsnog aan het net worden geleverd. Maar ze zullen ook helpen bij het verminderen van de transportkosten voor de aangesloten windparken en het verhogen van de beschikbaarheid van de windparken, bijvoorbeeld omdat ze bij onderhoudswerkzaamheden aan het stroomnet niet uitgeschakeld hoeven te worden.  Wanneer deze functies niet nodig zijn, zal het systeem ingezet worden voor handel op onder andere stabiliteitsmarkten en de onbalansmarkt van TenneT.

Voordelen


  • Uitgestelde levering van windstroom bij (al dan niet verplichtte) stilstand,
  • Noodstroom voor de windparken wanneer het net in onderhoud is,
  • Betere beschikbaarheid van de windparken,
  • Verlaging netkosten windparken,
  • Congestiemanagement,
  • Handel op stabiliteitsmarkten TenneT,
  • Handel op onbalansmarkten.

Locatie


Naast het hoogspanningstation van OSKneT in een voor publiek afgesloten deel op Neeltje Jans.

Planning


December 2023

√  Aanvraag vergunning voor een groot energie opslagsysteem

Mei 2024

√  Vergunningverlening

Eind 2024
  • Sluiten van contracten
2025
  • Bouw en aanleg

Oog voor de natuur


Het hoogspanningstation staat in een natuurgebied. We houden met de komst van de batterijen er rekening mee dat het terrein mogelijk door plevieren als broedgebied kan worden gebruikt. Daarom maakt OSKneT een ander stuk van het terrein geschikt als broedgebied door begroeiing te verwijderen en een schelpenlaag aan te brengen. Extra voordeel daarvan is dat deze locatie ook verder weg ligt van de plek waar vaak honden worden uitgelaten, en broedende vogels dus minder gestoord zullen worden.

Kengetallen 1e fase EOS OSKneT
Opslagcapaciteit circa 40 MWh
Soort energie-opslagsysteem Lithium ijzer fosfaat batterijen (LFP)
Merk n.t.b.
Omvang maximaal 12 container-units plus randapparatuur
Operationeel Vanaf eind 2025
Vennootschap OSKneT BV