Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering


Op en nabij de Oosterscheldekering zijn tussen 2020 en 2022 meerdere nieuwe windturbines geplaatst.  De Oosterscheldekering geldt binnen de provincie Zeeland als concentratielocatie voor windenergie. E-Connection heeft het initiatief genomen om deze concentratielocatie verder te optimaliseren. Samen met de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties is eerst onderzocht welke mogelijkheden er waren voor nieuwe locaties en voor het vervangen van bestaande windturbines. Hiervoor is in 2017 een onderzoek naar milieu-effectenuitgevoerd. Op basis daarvan werkte E-Connection aan een uitbreiding van het aantal windparken en vervanging van windturbines op de Oosterscheldekering en staat er nu ongeveer 140 MW vermogen opgesteld. 

De nieuwe windturbines op Neeltje Jans en Roggenplaat draaien nu allemaal. De werkzaamheden zijn afgerond. De turbines op programma’s getest en een aantal systemen zijn ingeregeld, zodat we bijvoorbeeld de gemaakte afspraken rondom slagschaduw nakomen.

Binnen enkele jaren vervangen we ook nog de windturbines aan de Jacobahaven. Daarna volgt nog (vanaf 2027) de vervanging van enkele andere windturbines in het gebied. 

U kunt hier onze nieuwsbrieven inzien en de actuele ontwikkelingen bekijken.

Te optimaliseren windparken


Binnenhaven

4 turbines van 4,3 MW
Masthoogte: 136 meter
Tiphoogte: 204 meter
Energie: 20.000 huishoudens

Jacobahaven

3 turbines van 4 tot 5 MW
Masthoogte: 90 tot 140 meter
Maximale tiphoogte: 150 meter
Energie: 15.000 huishoudens
Verwachte oplevering: 2023

Roggeplaat West

Operationeel
2 turbines

Poolvoet

2 turbines van 4 MW
Masthoogte: 96 meter
Tiphoogte: 159,5 meter
Energie: 10.000 huishoudens
Verwachte oplevering: 2022

Neeltje Jans – Vluchthaven

3 turbines van 4,3 MW
Masthoogte: 136 meter
Tiphoogte: 204 meter
Energie: 15.000 huishoudens
Verwachte oplevering: 2021

Roompotsluis – Noordland Buitenhaven

2 turbines van 4,3 MW
Masthoogte: 136 meter
Tiphoogte: 204 meter
Energie: 10.000 huishoudens
Verwachte oplevering: 2021