Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering


Op en nabij de Oosterscheldekering zijn tussen 2020 en 2022 meerdere nieuwe windturbines geplaatst.  De Oosterscheldekering geldt binnen de provincie Zeeland als concentratielocatie voor windenergie. E-Connection heeft het initiatief genomen om deze concentratielocatie verder te optimaliseren. Samen met de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties is eerst onderzocht welke mogelijkheden er waren voor nieuwe locaties en voor het vervangen van bestaande windturbines. Hiervoor is in 2017 een onderzoek naar milieu-effectenuitgevoerd. Op basis daarvan werkte E-Connection aan een uitbreiding van het aantal windparken en vervanging van windturbines op de Oosterscheldekering en staat er nu ongeveer 140 MW vermogen opgesteld. 

De nieuwe windturbines op Neeltje Jans en Roggenplaat draaien nu allemaal. De werkzaamheden zijn afgerond. De turbines op programma’s getest en een aantal systemen zijn ingeregeld, zodat we bijvoorbeeld de gemaakte afspraken rondom slagschaduw nakomen.

Binnen enkele jaren vervangen we ook nog de windturbines aan de Jacobahaven. Daarna volgt nog (vanaf 2027) de vervanging van enkele andere windturbines in het gebied. 

U kunt hier onze nieuwsbrieven inzien en de actuele ontwikkelingen bekijken.

Te optimaliseren windparken


Vlissingen Buitenhaven

7 Vestas V29 turbines van 225 kW
Masthoogte: 36 meter
Gem. productie: 3,1 miljoen kWh per jaar
Energie: 1.040 huishoudens
CO2-besparing: 1.760 ton per jaar

Haringvlietdam

6 Lagerwey Bonus 600 MK van 600 kWh
Masthoogte: 43 meter
Productie: 8,4 miljoen kWh per jaar
Energie: 2.400 huishoudens
CO2-besparing: 4.760 ton per jaar

Jacobahaven

3 Vestas V90 turbines van 3MW
Masthoogte: 78 meter
Productie: 25 miljoen kWh per jaar
Energie: 8.200 huishoudens
CO2-besparing: 13.085 ton per jaar

Bouwdokken

9 Enercon E126 turbines van 4,2 MW
Masthoogte: 99 meter
Productie: 112,5 miljoen kWh per jaar
Energie: 36.750 huishoudens
CO2-besparing: 67.000 ton per jaar