Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Planning


De eerste fase van de bouw van de nieuwe en de te vervangen windturbines is begin april 2020 van start gegaan. Deze eerste fase betrof de windturbines in de windparken Binnenhaven, Roggeplaat-West, Vluchthaven en Noordland-Buitenhaven.

In de eerste helft van 2020 zijn de fundaties gebouwd voor de vier nieuwe windturbines in de Binnenhaven, de twee nieuwe op de westzijde van de Roggenplaat en voor de vervanging van de noordelijke twee turbines in de Noordland Buitenhaven. Hiervoor is ook op drie locaties de strekdam verbreed. In de loop van 2020 is gestart met de aanleg van de parkbekabeling. De fundaties voor de windturbines in de Vluchthaven zijn in de eerste helft van 2021 aangelegd.

De turbines van deze windparken worden in de tweede helft van 2021 geplaatst. Begin 2022 leveren ze dan  allemaal duurzame stroom aan het elektriciteitsnet. Windpark Roggeplaat-West en Windpark Binnenhaven zullen als eerste helemaal gereed zijn.

Ook de bouw van de twee nieuwe windturbines van Windpark Poolvoet is in 2021 gestart. De fundaties zijn in dat jaar aangelegd. De turbines zelf zullen begin 2022 worden opgericht. De start van de vervanging van de drie windturbines bij de Jacobahaven vindt later plaats, naar verwachting in de loop van 2023.

Tijdens de bouw blijven de bedrijven op Neeltje Jans en de recreatieterreinen bereikbaar.