Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Planning


De bouw van de nieuwe windparken en de tijdens de eerste fase te vervangen windturbines staat gepland voor 2020-2021. Nu de vergunningen voor deze windturbines rond zijn, kan er een keuze gemaakt worden uit de offertes van windturbinefabrikanten om het type windturbine te kiezen. Daarnaast kan de financiering van de windparken geregeld worden, waaronder het verkrijgen van SDE+ subsidie.

Voor de bouw zal starten moeten er natuurlijk afspraken worden gemaakt met de belanghebbenden in het gebied, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de locatie tijdens de bouw. Op een later moment zal op deze website meer informatie over de planning en de bouw worden gegeven.