Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Planning


De eerste fase van de bouw van de nieuwe en de te vervangen windturbines is begin april 2020 van start gegaan. Deze eerste fase betrof de windturbines in de windparken Binnenhaven, Roggeplaat-West, Vluchthaven en Noordland-Buitenhaven.

In de eerste helft van 2020 zijn de fundaties gebouwd voor de vier nieuwe windturbines in de Binnenhaven, de twee nieuwe op de westzijde van de Roggenplaat en voor de vervanging van de noordelijke twee turbines in de Noordland Buitenhaven. Hiervoor zijn ook op drie locaties de strekdam verbreed. In de loop van 2020 is gestart met de aanleg van de parkbekabeling. De fundaties voor de windturbines in de Vluchthaven zijn in de eerste helft van 2021 aangelegd.

De turbines in deze windparken worden in de tweede helft van 2021 geplaatst. Begin 2022 leveren ze dan duurzame stroom aan het elektriciteitsnet.

De bouw van de twee nieuwe windturbines van Windpark Poolvoet is in 2021 gestart. De drie windturbines bij de Jacobahaven wordt naar verwachting in de loop van 2023 vervangen.

Tijdens de bouw blijven de bedrijven op Neeltje Jans en de recreatieterreinen bereikbaar.