Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Landschapsvisie: vides


Een goede landschappelijke inpassing van de nieuwe windturbines is van groot belang. De landschapsarchitecten van bureau Bosch & Slabbers uit Middelburg zijn daarom gevraagd een visie te ontwikkelen op het gebied. Deze landschapsvisie maakt onderdeel uit van de milieueffectrapportage.

In het verleden is voor het werkeiland Neeltje Jans uitgegaan van turbines die in clusters op de strekdammen van de havens staan, zie de afbeelding. Dit zogenaamde ‘blokken-model’ voldoet echter niet meer als er meer windturbines in het gebied komen, oordeelden de landschapsdeskundigen.

Bosch & Slabbers heeft daarop een nieuw landschappelijk model voorgesteld; het ‘vide-model’. De reiziger die over de Oosterschelde rijdt, komt afwisselend door zones waar wel en waar geen windturbines staan. In de zones waar geen windturbines aan weerszijden van de doorgaande N57 staan, is links en rechts uitzicht op het landschap, de Noordzee en Oosterschelde.

De vide-gedachte is vooral van groot belang geweest op werkeiland Neeltje Jans voor de keuze om windturbines te plaatsen op de strekdammen van de Mattenhaven of de Binnenhaven. Door te kiezen voor de Binnenhaven ontstaat er een vide waar voor de bezoeker links en rechts van de weg geen windturbines staan. Vanwege deze landschappelijke keuze is, naast ecologische redenen, gekozen om geen windturbines langs de Mattenhaven te plaatsen, maar langs de Binnenhaven.

Figuur: Voortzetting van het plaatsen van windturbines in ‘blokken’ op de strekdammen (figuur links) leidt ertoe dat over het hele werkeiland Neeltje Jans turbines in beeld komen. Als wordt gewerkt met ‘vides’ (de blauwe vlakken op de figuur rechts) ontstaat een goed herkenbaar beeld van afwisselend wel en geen windturbines.

Figuur: Een visualisatie vanaf de Zeelandbrug laat de afwisseling van windparken en vides op de Oosterscheldekering duidelijk zien.