Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Nieuwsbrieven


Over het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering worden periodiek nieuwsbrieven uitgebracht. Wilt u deze nieuwsbrieven automatisch in uw inbox ontvangen, meldt u zich dan hier aan.

Hieronder kunt u de verschenen nieuwsbrieven inzien.

Nieuwsbrief 13 augustus 2020: Voor één turbinelocatie zijn 75 betonwagens nodig. 

Nieuwsbrief 17 juli 2020: Bekijk onze film over de bouw van de fundaties.

Nieuwsbrief 10 juli 2020: Bekijk de filmpjes van dijkverbredingen en boren fundatiepalen. 

Nieuwsbrief juni 2020: De werkzaamheden zijn begonnen.