Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Nieuwsbrieven


Over het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering worden periodiek nieuwsbrieven uitgebracht. Wilt u deze nieuwsbrieven automatisch in uw inbox ontvangen, meldt u zich dan hier aan.

Hieronder kunt u de verschenen nieuwsbrieven inzien.

Nieuwsbrief juni 2020: De werkzaamheden zijn begonnen.