Transport en installatie turbines


De mastdelen zijn per schip aangevoerd uit Zweden Landskrona en gelost bij de nabijgelegen loswal aan de Noordland Binnenhaven op de Neeltje Jans. Per schip zijn er 3 complete torens in delen vervoerd. Op de turbinelocatie zijn de 5 losse torendelen over de omvormer en schakelkasten geïnstalleerd.

Transport en installatie gondels en rotorbladen

De gondels en rotorbladen zijn via de weg getransporteerd. Met grote vrachtwagens zijn de gondels in delen aangevoerd bij de voormontageplaats in het windpark. De rotorbladen zijn in 2 delen gedurende de nacht vervoerd, om het verkeer niet te belasten. Op de voormontageplaats zijn de 2 onderdelen van een rotorblad gemonteerd tot een compleet rotorblad met een lengte van 60 m.  Een complete gondel met rotorbladen weegt ongeveer hetzelfde als 500 personenauto’s. Vanaf de voormontageplaats zijn de rotor en de gondel met een speciaal voertuig (SPMT) naar de juiste turbinelocatie getransporteerd. De gondel (het machinehuis) wordt op de toren geïnstalleerd. Vervolgens worden de generator en de hub geplaatst, waarmee de gondel compleet is. De 3 rotorbladen worden per stuk gehesen en aan de hub gemonteerd.

Er is in totaal ruim 900 ton aan mastdelen, gondel en rotorbladen op de al eerder gereedgekomen fundering geplaatst. De windturbine heeft een tiphoogte (mast met rotorblad) van 162,5 m.

Om de foto’s hieronder te bekijken: sleep de foto’s van rechts naar links.