Windenergie op de Oosterscheldekering


Een bijzondere locatie

Al in 1980 werd een proef-windturbine op Neeltje Jans gebouwd.

Tien jaar later volgde het eerste windpark genaamd Neeltje Jans, met acht kleine windturbines.

In datzelfde jaar werden vijf turbines bij de Jacobahaven gebouwd. En in 1993 volgden twaalf windturbines op de Roggenplaat. In 2006 komen er voor het eerst turbines bij de Roompotsluis. In dat jaar worden ook de dertien kleine turbines van Neeltje Jans en Jacobahaven vervangen; in elk van deze windparken komen drie grotere turbines. Bij Neeltje Jans zal later nog een vierde turbine worden geplaatst. Ook in 2012 worden er windturbines vervangen. Dit keer zijn het de turbines op de Roggenplaat (van twaalf naar vier). Bij de Roompotsluis komen er dan twee bij. In 2020 is Windpark Bouwdokken (negen windturbines) klaar.

Windpark Bouwdokken

Nadat de provincie Zeeland in 2006 de Oosterscheldekering als concentratielocatie voor windenergie had aangewezen heeft E-Connection het initiatief genomen om deze locatie verder te optimaliseren. In goed overleg met de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties is het plan voor de bouw van acht nieuwe turbines en vervanging van een aantal turbines verder uitgewerkt.

In 2020 werd gestart met de optimalisatie van de windparken: de bouw van zes nieuwe windturbines en de vervanging van vijf bestaande windturbines. Het gaat om vier verschillende windparken: Windpark Binnenhaven (vier nieuwe turbines), Windpark Roggeplaat -West (twee nieuwe turbines), Windpark Noordland-Buiten (vervanging van de twee noordelijke turbines) en Windpark Vluchthaven (vervanging van drie turbines).

In 2021 en 2022 kwamen daar nog twee nieuwe turbines bij (Windpark Poolvoet).

In de komende jaren worden nog de drie windturbines van het windpark aan de Jacobahaven vervangen. Daarna zullen nog de windturbines op de oostzijde van de Roggenplaat vervangen worden en dan is de provinciale concentratielocatie Oosterscheldekering geoptimaliseerd voor windenergie voor de komende 20 tot 30 jaar.

Op de Oosterscheldekering staan windturbines van twee verschillende fabrikanten: Vestas en Enercon.

Tijdens de bouwwerkzaamheden van al die nieuwe windturbines zijn regelmatig informatieve filmpjes gemaakt. Bekijk ze hier.

Rekening houden met de natuur
Het gebied waar Windparken Oosterscheldekering staat, ligt tussen twee natuurgebieden: de Voordelta en de Oosterschelde. Samen met Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. Zo hebben we diverse plaatsen op Neeltje Jans op een natuurlijke manier ingericht, waardoor deze interessanter worden voor bepaalde vogelsoorten. Lees meer

Betrokkenheid omgeving en lokale samenwerking

Windparken Oosterscheldekering zoekt zowel in de ontwikkel-, bouw- als beheerfase van een windpark naar een goede verstandhouding met de omgeving van haar windparken. Daar waar mogelijk werken we samen met lokale partijen, van aannemers tot leveranciers, lokale restaurants of educatiecentra en aandeelhouders.

Als Windparken Oosterscheldekering sponsoren we ook verschillende Zeeuwse activiteiten. En voor het windpark aan de Binnenhaven zijn obligaties uitgegeven, met name bedoeld voor inwoners van Zeeland.

We zijn tenslotte voor zo’n 25 jaar elkaars buren.