2023 is het jaar van de scholekster

In de duinen op het eiland Neeltje Jans van de Oosterscheldekering staan 20 palen met een klein broedplateau (een houten bak met schelpen) erop. Deze constructies zijn speciaal gemaakt voor de scholeksters, een bedreigde vogelsoort. Het aantal scholeksters is enorm teruggelopen. Dat komt omdat deze vogelsoort gevoelig is voor roofdieren en haar eieren en jonge kuikens werden de afgelopen jaren vaak opgevreten door bijvoorbeeld ratten.
Door de vogels een broedplaats op een paal te bieden zijn de nesten onbereikbaar voor de ratten. Zo houden we de eieren, en later ook de kuikens, veilig. Deze maatregel hopen we het broedsucces van de scholeksters te verhogen.

Scholekster zijn vogels die niet zomaar overal broeden. Ze blijven graag op dezelfde plek. Sommige vogels broeden altijd aan de kust en anderen in het weidegebied. Daarom zijn er ook broedplaatsen op palen geplaatst in het grasland in Zeeuws-Vlaanderen.

Het plaatsen van de broedpalen zijn geplaatst in maart en april en is onderdeel van een proef die gemonitord wordt door Anke Bijkerk, een stagiair bij Deltamilieu Projecten en student aan het Van Hall Larenstein, in Leeuwarden. Een aantal broedpalen worden gefilmd door veldcamera’s. Die leggen vast wat zich rondom de palen afspeelt en welke diersoorten er op af komen. Tijdens veldbezoeken monitort Anke het gedrag van de scholeksters rondom de broedpalen.

Een aantal van deze broedpalen staan op het terrein van Windpark Bouwdokken waar naast een aantal andere natuurmaatregelen ook de scholekster een plekje kan vinden.

Het plaatsen van de broedpalen is een initiatief van Provincie Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en Rijkswaterstaat. Lees meer

Wilco Jacobusse en Timo Roest