Per 1 oktober is Jaap Bosch met frisse energie gestart bij E-Connection als projectontwikkelaar duurzame energieprojecten. Na het het faillissement van Ampyx Power op 2 mei jongstleden heeft hij genoten van een heerlijk lange zomer. Tegelijkertijd heeft hij de tijd genomen om te bedenken wat zijn vervolgstap zou zijn. Zijn conclusie: ‘Ik ben erg blij dat ik bij E-Connection mag werken!’

E-Connection is eigenaar van het 150kV hoogspanningsnet op de Oosterscheldekering waarop nog ruimte is voor meer duurzame energie. Aangezien de fysieke ruimte voor windturbines beperkt is, zal Jaap zich gaan focussen op het toevoegen van andere vormen van energieproductie en opslag. Uiter-aard in overleg met de omgeving. Jaap: ‘Dit is voor mij een prachtige opdracht waarin de uitdaging zit in zowel de technische innovatie en de vele belangen die op de Oosterschelde spelen. En fantastisch toch, om op zo’n mooie en historisch unieke locatie als de Oosterscheldekering te mogen werken!’

In september was Dylan Dane al enthousiast begonnen als projectmedewerker bij E-Connection. Hij heeft aan de TU Delft een bachelor Technische Natuurkunde gedaan en daarna een master Sustainable Energy Technology met de focus op windenergie. Hij zal zich voornamelijk gaan bezighouden met technische aspecten van de projectontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan berekeningen van energieopbrengst en slagschaduw, maar ook aan het maken van kaarten en visualisaties. Hij zal ook helpen bij het analyseren van data van de bestaande windparken, om te monitoren of deze werken naar verwachting en of er verbeteringen mogelijk zijn. Verder gaat hij waar nodig ondersteunen bij andere aspecten van de projectontwikkeling.

Dylan: ‘Ik kijk erg uit naar het werken bij E-Connection en hoop zo mijn bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamere wereld.’