In april is de bouw gestart van de Windparken Oosterscheldekering. De eerste fase bestaat uit vier windparken met in totaal 11 turbines, waarmee begin 2022 net zoveel windstroom wordt opgewekt als 60.000 huishoudens jaarlijks gebruiken. Uiteindelijk zullen er 32 windturbines op concentratielocatie Oosterscheldekering staan, waarmee voor zo’n 140.000 huishoudens windstroom kan worden opgewekt.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang en kunt u de filmpjes bekijken van de dijkverbredingen en het boren van de fundatiepalen. onder andere meer over de verbreding van de strekdammen en het boren van de fundatiepalen.

Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw inbox ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.