E-Connection is begin april gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de eerste nieuwe windturbines van het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering. De eerste fase bestaat uit vier windparken met in totaal 11 turbines, waarmee begin 2022 net zoveel windstroom wordt opgewekt als 60.000 huishoudens jaarlijks gebruiken.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over de verbreding van de strekdammen en het boren van de fundatiepalen.

Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw inbox ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.