Aandacht voor educatie en recreatie


De duurzame energietransitie is van groot belang voor onze toekomstige generaties. Ook beseffen we ons de unieke combinatie van waterkering, windenergie, toerisme en educatie van de Oosterscheldekering. Waar mogelijk zullen we in overleg met natuurorganisaties, gemeenten, milieu- & educatiecentra een actieve bijdrage leveren.
Lees hier welke middelen we voor Windpark Bouwdokken hebben ontwikkeld.