Effecten voor de omgeving


Windparken zijn zichtbaar voor de omgeving. Om te zorgen dat het visuele effect zo gering mogelijk is, wordt er vooraf uitgebreid onderzocht wat de beste landschappelijke inpassing per windpark is. Met andere woorden: hoe sluit het windpark het beste aan bij het bestaande landschap, bijvoorbeeld het volgen van de contouren van een dijk.

Windturbines worden steeds stiller, maar zijn niet geruisloos. Het geluidniveau wordt uitgedrukt in Lden, dit is het tijdgewogen jaargemiddelde geluidniveau in de dag, de avond en de nacht. Het geluid van een windturbine mag niet meer dan 47 Lden per jaar zijn bij woningen, gemeten op de gevel. Overdag is het geluid van windturbines vaak niet te horen, doordat ook veel ander geluid aanwezig is. ’s Nachts is de windturbine beter te horen. Daarom mag het geluid ’s nachts niet meer dan 41 Lden (L-night) zijn. Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 decibel.
Kijk hier voor meer informatie over geluid van windturbines.

Als de zon schijnt kunnen de ronddraaiende rotorbladen van een windturbine een bewegende schaduw geven op de omgeving. Dit wordt slagschaduw genoemd. Dit wordt door mensen die hier lang in verblijven, doorgaans als hinderlijk ervaren. De mate waarin een windturbine slagschaduw mag veroorzaken is aan regels gebonden. Heeft een huis een gevel met ramen, dan mag maximaal 17 dagen per jaar slagschaduw op de gevel vallen, gedurende maximaal 20 minuten per dag. De ontwikkelaars van E-Connection onderzoeken de mate waarin slagschaduw kan optreden en gaan hierover in gesprek met eventuele omwonenden. Blijkt er toch hinder te zijn door de slagschaduw dan zorgt E-Connection dat dit door middel van een automatische stilstandsregeling van de windturbine zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer moeten in Nederland voor de veiligheid van het vliegverkeer luchtvaartverlichting hebben. Luchtvaartverlichting op windturbines kan voor overlast zorgen bij omwonenden of een verstorend effect hebben op omliggende natuurgebieden. Momenteel wordt, samen met de branchevereniging NWEA en de luchtvaartautoriteiten, onderzocht of een radardetectiesysteem een veilige en duurzame oplossing biedt. Verlichting gaat alleen aan als een vliegtuig op het windpark afkoerst. De eerste resultaten zijn positief, maar het is momenteel nog onduidelijk wanneer deze oplossing ingezet mag worden.