Netaansluiting


Om de geproduceerde elektriciteit aan te sluiten op het landelijk elektriciteitsnet is een kabelverbinding tussen het windpark en het landelijk elektriciteitsnet nodig. Een transformatorstation van TenneT vormt de koppeling tussen het windpark en het landelijk elektriciteitsnet.
Bij de aanleg van Windpark Bouwdokken op Neeltje Jans is er een bijna 30 km lange ondergrondse hoogspanningsverbinding (150kV) aangelegd van het transformatorstation van Windpark Bouwdokken naar het hoogspanningsstation van TenneT in Goes-de Poel. Bij de aanleg van deze kabel is rekening gehouden met extra capaciteit voor toekomstige windparken op de Oosterscheldekering.

Bij ondergrondse hoogspanningskabels spelen elektrische velden geen rol. Door de metalen beschermingsmantel om de kabel en de aarde erboven, wordt het elektrisch veld volledig afgeschermd. Ook bij het transformatorstation dat zich tussen twee turbines bevindt, zijn de elektromagnetische effecten van de transformatoren en schakelinstallaties zeer beperkt en conform de huidige regelgeving.