Veiligheid


Nee, je kunt gerust onder de draaiende bladen van een windturbine lopen. Alleen wanneer er onderhoud plaatsvindt of wanneer bij er zich bij vorst ijs op de bladen vormt, bestaat er risico voor vallende objecten of afvallend ijs. Wij zullen in dat geval het terrein om de turbines afzetten en voorzien van waarschuwingsborden.

Windturbines zijn uitgerust met een ijsdetectiesysteem. Dat betekent dat de turbines stil staan bij vorst, zodat er geen ijs van de draaiende rotorbladen kan afvallen. Moderne windturbines zijn uitgerust met verwarmde rotorbladen, waardoor ijsvorming niet mogelijk is.

Windturbines moeten voldoen aan strenge technische veiligheidsnormen, zodat ze veilig zijn voor de omgeving. Zo worden er eisen gesteld aan de rotorbladen, de mast en de constructie van de gondel, het gedeelte bovenop de mast, waarin de windenergie wordt omgezet naar elektriciteit. Gemeente of provincie beoordelen onder andere de veiligheid van de fundering. Dit doen zij op basis van de aanvraag van de (omgevings)vergunning. Bouwen op een zandbodem bijvoorbeeld stelt andere eisen aan de fundering dan bouwen op klei. Ook mogen windturbines niet te dicht bij kwetsbare objecten staan. De afstand verschilt per type windturbine. De hoogte en de rotordiameter zijn hierin bepalend. Als de windturbines eenmaal in werking zijn, worden ze voor de veiligheid jaarlijks gecontroleerd.

Lees hier meer.

Iedereen is welkom om naast de bouwlocatie een kijkje te komen nemen. In verband met veiligheidsregels mogen derden echter de bouwlocatie niet betreden. Tijdens de bouw zullen er heel interessante activiteiten te zien zijn. Denk daarbij aan de aanvoer van lange rotorbladen en mastdelen en hijswerk van grote onderdelen. Wanneer mogelijk zullen we met open dagen onze omgeving een kijkje op de bouw bieden.