Aanleg fundaties


De mastdelen zijn per schip aangevoerd uit Zweden Landskrona en gelost bij de nabijgelegen loswal aan de Noordland Binnenhaven op de Neeltje Jans. Per schip zijn er 3 complete torens in delen vervoerd. Op de turbinelocatie zijn de 5 losse torendelen over de omvormer en schakelkasten geïnstalleerd.

Tussen oktober 2016 en begin 2017 zijn acht van de negen fundaties voor Windpark Bouwdokken geïnstalleerd. De fundaties zijn geboord in plaats van geheid, zodat er geen sprake was van geluidsoverlast of trillingen voor de omgeving en de natuur. In onderstaand filmpje is te zien hoe het boren van een fundatiepaal in zijn werk gaat. Eerst wordt de boorbuis in de grond geschroefd, waarna de wapening erin wordt geplaatst. Vervolgens wordt de boorbuis volgestort met beton. Hierna wordt de buis teruggetrokken, waardoor de wapening en het beton als fundatiepaal in de grond achterblijven. Per fundering waren er 32 fundatiepalen nodig. In totaal was er per fundatie 95 ton betonstaal en 750 m3 beton nodig. Eind 2019 is het werk weer hervat voor het installeren van de laatste, 9e fundatie.