Horizontaal gestuurde boring


Bij het aanleggen van een ondergrondse kabel moeten we rekening houden met te kruisen sloten, rivieren, kanalen, dijken, natuurgebieden, spoor- en autowegen en bestaande kabels en leidingen. Een horizontaal gestuurde boring (Horizontal Directional Drilling (HDD)) is een computergestuurde techniek, waarmee obstakels omzeild worden. Ook zorgt deze techniek voor zo min mogelijk overlast.

Bij een HDD boring zijn er twee werkterreinen. Bij het intredepunt gaat de boormachine de grond in en bij het uittredepunt liggen de mantelbuizen klaar. Als de boor het uittredepunt bereikt trekt hij de mantelbuizen door het boorgat terug. Daarna wordt de elektriciteitskabel door de mantelbuis getrokken. In het tracé vinden 21 HDD-boringen plaats met een totale lengte van ca. 7.700 meter.

Een HDD boring bestaat uit de hieronder geïllustreerde drie fasen:

Fase 1: De pilotboring
In de eerste fase wordt de ondergrondse kabelweg gecreëerd. Vanaf het intredepunt wordt een boring gedaan tot aan het, vooraf bepaalde, uittredepunt. De boring wordt computergestuurd uitgevoerd.

Fase 2: Ruimen van het boorgat
Nadat de boor bij het uittredepunt boven de grond is gekomen, wordt op het uiteinde van de boorstang een ‘ruimer’ gemonteerd. De ruimer wordt met een draaiende beweging door het boorgat teruggetrokken. Op deze manier wordt de boorgatdiameter groter gemaakt. Afhankelijk van de vereiste grootte moeten meerdere ruimer-operaties worden uitgevoerd.

Fase 3: Intrekken mantelbuizen
In de laatste fase van het boorproces wordt de mantelbuis samen met een trekkop achter de ruimer gekoppeld en in het boorgat getrokken. Nadat de mantelbuis in zijn geheel door de boortunnel is getrokken, is de boring voltooid. Er is dan een zogeheten kabelweg gecreëerd. In de mantelbuizen worden uiteindelijk de elektriciteitskabels getrokken. De mantelbuizen dienen ter bescherming van de kabels.

We maken onderscheid tussen persboringen en HDD-boringen. Bij een persboring wordt door middel van luchtdruk de buisleiding de grond in geperst over een korte afstand.

Bekijk hier een persboring:

Bekijk hier een HDD boring: